Dr. Petar Rizzo – sirotinjska majka

Pred kraj osmanske vladavine, jedan od petorice ljekara koji su radili u Mostaru je bio dr. Petar Rizzo. Rođen je 04.09.1832 godine u Istanbulu, od roditelja Venecijanaca, gdje je završio medicinu 1860 godine. U Mostar dolazi 1874 godine sa svojom ženom Anastazijom i kćerkom Brigitom i radi kao turski vojni liječnik a u Mostaru mu se rađaju kćerke Zorka i Marija. Kćerke Marija i Brigita umiru mlade a 1888 godine ostaje i bez žene Anastazije. Njegova druga žena je Marija Župančić, rođena u Ljubljani, sa kojom ima dvije kćerke, Paulu Uršulu i Mariju Brigitu. Paola Uršula će tokom 1920-ih biti upravnica Gajretovog doma za djevojčice. Osnivač je i voditelj, skupa sa dr. Brunom Curinaldijem, “Građanske hercegovačke bolnice” koja se nalazila na Mejdanu do 1888 godine. Tokom svoga rada i života u Mostaru, stekao je nadimak i titulu „Sirotinjska majka“ zbog svoga pomaganja siromašnim građanima Mostara i učestvovanju u humanitarnim akcijama. Na vratima njegove kuće u Fejićevoj ulici je stajala tabla sa natpisom-„Siromahe primam na pregled u svako doba besplatno“. Listajući štampu iz toga vremena, redovno se pojavljuje ime dr. Petra Rizze prilikom iskupljanja priloga…svejedno da li se prilozi skupljaju za kupnju ogrjeva siromašnim ili za neko kulturno društvo, čitaonicu, đake ili za narod koji je stradao u poplavama u Podrinju ili za narod koji je stradao u požaru u Travniku. U knjizi “Mostar-susret svjetskih kultura”, Karlo Drago Miletić piše o njemu-“Dr. Petar Rizzo je istaknuta figura u plejadi mostarskih liječnika. Nije bilo kutka ovoga kraja u kojem se neumorni dr. Rizzo nije pojavljivao. Ogromna ljudina na malom brdskom konjiću”. Bio je i suvlasnik „Narodne ljekarne Rizzo i Zovetti“ od 1888 godine do 1890 godine. Zbog svojih zasluga kao ljekara i humaniste, dr. Rizzo je proglašen počasnim građaninom Mostara 1898 godine. U listu „Musavat“ iz marta 1910 godine, objavljen je članak u kojem se govori o proslavi pedesetogodišnjice bavljenja medicinom dr. Petra Rizze i na mnogobrojne čestitke koje je dobio tom prilikom od svih građana Mostara, bez obzira na stalež, vjeru, naciju i političko ubjeđenje. Dr. Petar Rizzo umire 26.07.1910 a sahranjen je na katoličkom groblju Masline. Gradsko vijeće je nakon njegove smrti novoizgrađenu ulicu, sadašnja ulica Alekse Šantića, nazvalo Rizzina ulica, dok je u novije vrijeme ulica koja vodi prema bolnici na Bijelom brijegu nazvana prema ovome ljekaru i humanisti. Spomen ploča je postavljena na njegovoj kući u Fejićevoj ulici 19.05.1973 godine, kao znak zahvale i uspomene na ovoga velikana…nažalost, nakon rata i obnove, ova ploča je netragom nestala. Kao što je napisao u svome članku Tibor Vrančić, na njegovoj kući je ostao-“jedini sitan znamen o postojanju ovoga velikog čovjeka, danas stoje inicijali Dr. R (dr. Rizzo) od kovana željeza ponad ulaznih vrata kuće u Fejićevoj ulici u kojoj je za života stanovao”.

Fotografije:

1 – dr. Petar Rizzo sa porodicom

2 – Dr. Rizzo sa suprugom Marijom i kćerkom Zorkom Vukosavom 1890 (Arhiv Zimolo)

3 – dr. Petar Rizzo u bašti hotela Neretva (krajnje lijevo)

4 i 5 – kuća u Fejićevoj ulici, u kojoj je živio dr. Petar Rizzo i njegovi inicijali iznad ulaznih vrata kuće

6 – porodice Rizzo i Nardelli (dr. Petar stoji prvi s lijeva)

Izvori:

  • “Mostar-susret svjetskih kultura” -Karlo Drago Miletić
  • “Mostarski leksikon”-Tibor Vrančić
  • stara štampa
  • FB post-Tibor Vrančić

Hvala na pomoći Gordana Miletić Buzaljko

(Cidom, Armin Dzabirov, 22. nov. 2020.)

Komentariši