Iz stare štampe – Alija Kebo: Sjećanje Podvelešca Omera Špage – Kosturi koji idu

Tekst koji slijedi objavljen je na web stranici partizansko.info, a prethodno je bio objavljen na stranicama lista Sloboda, od 11. februara 1985. godine. Autor teksta je bio Alija Kebo, a autor ilustracije Nedžad Pašalić Paša.

KOSTURI KOJI IDU

U oniskoj kući u mahali Šipovac u Podveležju našli smo Omera Špagu i njegovu čeljad. On i žena Nurija imaju sedmoro djece. Već godinama starina je prikovan za postelju, izdale ga noge. Nekada, kažu, bijaše gromada od čovjeka, sada je oronuo, ali se ne da…

– Kako si, Omere?

– Ko puška sam! Samo, ima puna i prazna puška – ova još puca. “Ne dam grada brez velikih jada” – Podveležac se slikovito izražava.

– A šta te boli?

– Šta me boli! Bole me ofanzive i odredi koji su ovuda prošli – reče hvatajući se za koljena.

Kao i mnogi drugi mještani ovog kraja, Omer Špago je stavio svoju kuću na raspolaganje NOP-u, starao se o prihvatanju i ishrani boraca, skrivanju sanitetskog materijala i oružja, ai sam je služio kao vodič grupama i odredima koji su izlazili na slobodnu teritoriju u pravcu Nevesinja, Zijemalja i dalje…

Besjedi: nijednu školu nije izučio sem – životne škole; ni u jednoj partizanskoj jedinici nije učestvovao, a bio je u svima, i sa svima.

Čovjek ljudskog kova

Sunce se propinjalo na nebu i svoje svjetlosne vodoskoke sipalo po podveleškim stranama. Bilo je rano ljeto, taman jek koševina. Te 1939. ili 1940. godine – kazivaše Špago – na Poljice stiže Mostarac kojeg su i otprije ovdje viđali. Predstavljao se kao travar i prirodnjak. Među grupom mještana neko je prepoznao Safeta Mujića. Podigao je ruku i pozdravo:

– Zdravo, narode! Ja dođoh da vidim kako ste, i vaše seljačke muke kakve su.

– Hajde, ljepoto, sjedi, obradovaše se musafiru.

Dugo su ostali sa Safetom Mujićem koji je umio s ovim gorštacima divaniti. I kasnije, kad su širom Hercegovine već odjekivali ustanički pucnji, sretali su svog “doktora – čovjeka ljudskog kova” koji je govorio o strašnoj opasnosti što se nadvila nad našom zemljom, o potrebi svenarodne borbe na život i smrt.

Dok je žena Nurija spremala kafu, Omer se pomjerao u postelji, namještajući oboljele noge. Onda nastavi:

– Jest, zenice me moje, radilo se u Podveležju dosta, ama, neki to sada zaboravljaju. Sem partizana i njihovih kurira, kroz ove mahale ni ‘tica nije mogla proći, a jok! Antielementi ‘vamo s rijetko zalazili, znali su da ih u svakom škripu čeka puška.

– Pored doktora Mujića, koji su borci, kuriri i ilegalci ovamo dolazili?

– Koji? Nije, bolan, bilo Mostarca – partizana a da ovdje nije svrćo, i koliko puta.

– Kojih se boraca sjećaš?

– Eto – Vase, Ale, Mehe, Šerfe, Envera, Džame, Hame, Muje, Pavla, Mladena, Ante, Hilme, Safe, Zije, Voje, Ćimbe, Ose, Ahme, Huse, pa Vaska, Mide, Merse…* mogo bi ti do zore da nabrajam.

Dočekivo ih je u Šipovcu, vazda jednako brižan i susretljiv: “U mojoj ćete kući zanoćiti, makar mene dušmani na pragu ubili.”

Pamti i onaj datum kada mu je seoski hodža Ahmet Smajkić donio poruku iz grada da na Udolju sačeka odred od petnaestak drugova i da ih tu zadrži sve dok ne dobiju “avizu” da mogu dalje.

Tvrdoglavi kurir

Odred je stigao, a zatim:

– Ne merete proći, jer je talijanski lanac svezo od poviše sela pa sve do Jelove glave na Veleži – upozoravao ih je Omer u uvali Kobiljači.

– Možemo, kako smo i do sada! – tvrdio je vodič i kurir Alija Ala Kreso.

– Ma, junače, ne mere, kad vam velim! – sada već u oštroj prepirci ponavljao je Špago.

– Mogli, ne mogli, mi moramo dalje! – Kreso je bio uporan i tvrdoglav.

– Slušaj, Kreso, u mene je puna puška! – Omer je pokušao prijetnjom da ih odvrati od rizičnog puta.

– I u mene je i puška i pištolj! – kurir je zagrmio.

Te noći odred se, ipak, probio između italijanskih zasjeda i prije osvita stigao na Zijemlje.

– Kako? Bogtepito… Takav je bio Ala Kreso: što naumio, to je i učinio.

Sjećao se i susreta s Bećom Trbonjom… Takođe je bila noć, ali potrefilo neko šugavo vrijeme, vlažno i ledeno. Uznemireni seoski psi odavali su da se neko približava Špaginim kućama. Omer je kroz prozorčić upro pogled u pomrčinu, no, ništa nije vidio. Do malo:

– Neko kuca na vrata, dva-tri puta, Bujrum! – velim. Uđoše njih petorica, mokri i prozebli. Pitam ih: koje dobro, kad se javi Beća. Kaže vraćaju se s pola puta, nabasali na Talijane… Malo su se zgrijali, popili po šolju varenike i onda okrenuli u grad, a ja sam svu njihovu opremu, s puškama i bombama, sakrio u plastove sijena… Tačno kroz petnaest dana, eto ih ponovo. Opasnost još ne bijaše minula pa sam se ovom prilikom i ja zaputio s njima, stazama koje sam na stotine uputa opješačio.

U predviđeno vrijeme bili su na odredištu. U povrtaku, Omer nije ni svraćao kući, već je produžio u grad, kako mu je odozdo i poručeno. Krivudao je istim puteljcima. U ruci je imao samo sjekiru, ali i to je bila dobra zaštita za ovog plećatog i snažnog Podvelešca.

Daj borcima, čeljadi što ostane

Ljudina i dobričina Omer Špago se raspričao, pipajući i dalje oboljele noge koje su ga, nekada, po ovim vrletima nosile kao leptira.

– Lasno je bilo izvodiit odrede po lijepom vremenu, ali se moralo ići i kad mećava zavali… borba nije mogla čekati.

– Kad je bilo najteže?

– Zna se: kada je izbio četnički puč… ginu ti drugovi i braća, a zakleti neprijatelj postaje onaj ko je do juče petokraku nosio…

– Kako je bilo poslije pete ofanzive?

– Da ti jade jadim, ne bi’ ti ih izjado nikad… Tada se i svevišnji nasrdio na ljude, te poslao nerodicu. Glad, izdala zemlja, a u nas sanduci s brašnom davno ostrugani. Dolaze naši sa Sutjeske, u grupicama i pojedinačno. Pravi kosturi, kosturi koji hodaju. Samo duša u njima. Tako na njivi, tu poviš’ kuća, zatekoh njih nekoliko. Jedan se trese od nekakve groznice, drugi se skamenio, treći jauče: “Maaajko, Maaajko!” Vidim ko su, šta su, pa ukrkim jednog po jednog i snesem u kuću – tako Muju Zagorčića Edu ŠarićaMuju Kalajdžića

Kako su iznemogli borci ulazili u sobu, tako su se budili iz nekog mrtvog polusna, i činilo se da uživaju u toj iznenadnoj sreći što su nakon skoro dvomjesečnih borbi našli u kući, u pravoj kući u kojoj s ognjišta dopire topli miris variva.

– Cijelo selo diže se na noge. Treba hrane za borce. Odakle?! Ima da se stvori, i stvorena je. Mi smo tada pristavili pun kazan čorbe od neistupanog kukuruza. Tako je to bilo: podaj vojsci, a ono što ostane, čeljadi. Kada je vio koliko se staramo o njima, jedan borac veli: “Omere, mi ćemo ti kuću raskućiti”, a ja njemu: “E, izduraću s vama pa nek bude još deset ovakvih, gladnih godina”.

– Dolazeći svakodnevno u Podveležje, kako su se borci i kuriri ovdje ponašali?

– Fino. Ko prava vojska među svojim narodom. Niko nije smio psovati, nikon išta jamiti bez pitanja, a jok. I da su htjeli, nisu smjeli od Envera Ćemalovića Muje Pašića, njima je valjalo polagati račune, ma za i najmanji prekršaj.

– Ispričaj još neki susret s borcima koji se po nečemu izdvaja od ostalih.

– Jedne zime držali smo stražu na Dolu, prva smjena do ponoći, druga do zore. Sjutradan, sabahile, Enver je dohaberio da treba obezbijediti hranu za borce i za štab Bataljona koji je bio smješten u mektebu u Dobrču. Opet je selo skočilo – nađeni su čereci mesa, ispečeni hljebovi i ostalo. Kada smo Mujo Špago Crni ja tamo donijeli hranu, kurir Safet Dizdar mi je pružio komad hartije zboreći: “Evo ti potvrda i čuvaj je, valjaće ti, Omere…”

– Koji su kuriri kod vas najčešće navraćali?

– Bivali su svi, ponajčešće Ala Kreso i Vasa Maslo. Njih dvojica su bili ko nokat i meso, volili smo ih kao da su nam najbliži rod.

– Omere, kako dočekaste slobodu?

– Ovako je to bilo… nas dvadesetak vraćamo se iz Slavonije gdje smo išli u nabavku žita, kad pred Ivan-sedlom voz stade. Pucnjava na sve strane. Nijemci vraćaju sve pošiljke u Sarajevo, bježe. Partizani su već jamili Konjic. Ćim smo sašli s voza, saznali smo da je Mostar oslobođen. Onda smo preko brda okrenuli kućama, noge su nas same nosile. Zaboravismo i na žito, kakvo žito, kakvi bakrači, ta, dok je slobode, biće žita, je l’ tako.

tekst: Alija Kebo, ilustracija: Nedžad Pašalić Paša

Izvor: “Sloboda”, 11.2.1985.

Komentariši