Iz stare štampe – Mostarska hronika, 23. oktobra 1925. godine


U Jugoslavenskom listu od 23. oktobra 1925. godine, objavljena je rubrika “Mostarska hronika” koju je uređivao redovni dopisnik iz Mostara.

Mostarska Hronika

(Od našeg redovitog dopisnika)

Mostar 21. oktobra

-:-

Potreba revizije kaldrmije

Kaldrmija i ostale grudske dače postale su za grad vrlo težak teret. Indirektni porezi države su smanjeni, a pribrojimo li ovima još one pojedinih gradskih općina opazićemo odmah da su ti nameti glavni uzrok skupoće, Ako sebi država smije dozvolitl luksuz skupoće to nije tačno, da to može isto tako lako učiniti i pojedini gradovi. I države se među sobom konkurišu, te da mi izvozimo gotove fabrikate, ovo bi pitanje bilo za nas akutan privredni problem. Prvi uvjet za ekonomski razvitak jedne varoši je, da ne bude skuplja od koje susjedne. Danas je Mostar skuplji nego li koja druga varoš u Hercegovini. Na njegov račun je procvala Čapljina. Jedan dio njegove predratne trgovine preuzeo je Dubrovnik, drugi Split, a danas već sela zaobilaznim putem naručuju i kupuju robu van Mostara, Jedan veliki dio odgovornosti za ovako stanje snosi naša gradska općina.Sistem današnjega porezovanja pokazao je porazne rezultate za privredu našega grada i dalje se ne bi smjelo u tom pravcu eksperimentirati.

-:-
Mostar – Imotski
Uporedo sa ekonomskom. propašću grada Mostara, tretira se i pitanje njegova ponovnog podizanja putem izgradnje praktične i brze ceste Mostar – Imotski. Dosadašnji spoj išao je zaobilaznim putem preko Posušja. Taj spoj imade mjestimice jake uspone tako da teretna kola ne mogu biti normalno natovarena već moraju svoj normalni teret, da prepolove. U isto vrijeme, ta je cesta radi svoje nepotrebne duljine vrlo nepraktična, te se njome samo sela služe, dok ona efektno gubi karakter zemaljske ceste. Ovom cestom se prolazi samo iz nužde, dok se svak pasava od upotrebe iste ako može, da prođe drugim putem. Ta cesta je u glavnom razlog, da se i Čapljina, koja imade direktan spoj sa Imotskim na račun Mostara podigla. Do sada su izgrađena tri projekta za izgradnjü direktne ceste Mostar- Imotski. Ovi projekti leže kod inžinjerskog odjeljenja na županiji, to se imade samo naša županija da odluči za jedan od tri projekta iza čega će se preći na trasiranje te ceste. Prema tim projektima smanjila bi se udaljenost prema sadašnjoj za 6 kilometara, a maksimalni uspon, bio bi 15 na 1000. Kad se bude izgradila ova cesta, Mostar će dobiti najmanje 50 – 60 hiljada stanovnika. Danas Mostar nema sigurno više zaleđa u okolnim selima, nego 50-60 hiljada. Ova cesta značila bi podizanje okoline Mostara i dovođenje sa 100 na100 više žiteljstva. Rad na izgrađivanju ove ceste, do sada uopšte nije bio ubrzan, ali se nadamo da će se naskoro u vidu opšte stagnacije u Mostaru, taj spasonosni projekat realizovati.

-:-

Mr. Hariman u Mostaru

Juče je doputovao u Mostar vozom iz Dubrovnika mister Hariman, profesor etnologije univerziteta u Filadelfiji. Mister Hariman, zadržati će se u Mostaru nekoliko dana gdje će se baviti studijom naših prilika.

-:-

Šampion iz Jasenice
Mostar je ovih dana saznao za jedan neobičan kuriozitet, koji će u športskim krugovima sigurno pobuditl senzacionalno interesovanje. Mate Bevandić iz Jasenice (pretpostavljamo da je prezime Bevanda, jer Bevandića nema u Jasenici. Nap.prir.)odnio je na nedavno održanoj utakmici pobjedu u tucanju sa glavom. Mate Bevandić je starac od kojih 60 godina, a još je čil i zdrav kao mladić od 18. Prije nekoliko dana oženio se je po treći put sa djevojkom od 19 godina, a veli, kad mu ova umre, da će uzeti jednu od 16. On preskače ograde 2 metra visoke i vere se po brdima kao mačka. Najinteresantnija pojava kod njega jo fenomenalna tvrdoća glave. Neki dan se je opkladio i razbio glavom 2 kg bajama, a da mu glavi ništa nije škodilo. Prije nekoliko dana izašao mu je na mejdan jedan mladić iz obližnjeg sela, koji se je hvalio, da ima tvrđu glavu od Mate, te su podijelili mejdan. Obadvojici su svezali ruke, a poslije toga pušćani su jedan na drugog. Mate je jednim zamahom svoje tvrde glave razlupao glavu svoga protivnika, koji se je svalio onesviješten i krvlju obliven na zemlju. Šampion iz Jasenice živi vrlo neobično. Prema njegovom tvrđenju on nije okusio vode ni kruha već preko 15 godina, nego se hrani jedino mlijekom, piletinam i voćem. Mate izaziva stalno svakoga tko god hoće, sa njime da se okuša u tvrdoći glave. Interesantno bi bilo kada bi se razvio kod nas ovaj neobični šport t. zv. Tucanje glave.

-:-

Velika nesavjesnost
U jednoj ovdašnjoj tvornici zaključali su neki opštinski funkcionari vodovod bez prethodne obavijesti. Sutra dan ložač je napravio vatru u parnom kotlu te se imade zahvaliti samo slučajnosti i opreznosti da nije došlo do eksplozije. U industrijskim krugovima proizvela je ova vijest opravdano ogorčenje te je odmah kolektivno podnešena prijava. Istraga jo takođar smjesta povedena te su više njih, koji su odgovarni za ovake prestupke suspendirani od službe.

Prilog: pogled na Mostar, 1920-ih, razglednica

priredili: Armin Džabiriv, Tibor Vrančić, Smail Špago

(NovaSloboda.ba)

Komentariši