Tragom stare fotografije – Spahića vila, prije 91 godinu


Na staroj slici, na kojoj je napisano da je snimljena 1933. godine vidi se jedna od tadašnjih vila u Mostaru. Vile su se toga vakta gradile pretežno oko novih ulica, koje su izranjale iz “Gumna”, kojeg danas poznajemo kao Rondo, iz koga se na razne strane grana 6 ulica. Posmatrajući fotografiju, prva asocijacija je bila Liska. Međutim, pažljivijim posmatranjem uoačava se da je ulica šira od Liske, a pogotovo su širi trotoari. Na fotografiji se vide samo tri kuće, dvije s lijeve i jedna s desne strane. Krošnja drveća zaklanja pogled na krov prve kuću. Pažljivim posmatranje vidljivi su oblici ugrađenih prozora, dvostruki vijenac, na fasadi između spratova i dio zgrade, sa prozorom u prizemlju i balkonom na prvom spratu. Kasnijim gledanjem se vidi da je to ustvari dio kule, koje nadmašuje kuću za jedan sprat.

Samo boljem poznavaocu gradnje i oblika, pogled je ascorirao na Spahića vilu u ulici koja vodi sa Rondoa, na Pijesak, i to pogled sa Pijeskom iza leđa fotografa, u pravcu Rondoa. (nekada ulica P. Drapšina, danas ulica Kraljice Katarine).

Foto inspektor je ovog puta bio Armin, koji je na licu mjesta i napravio nekoliko fotografija. Isti pogled nije mogao uhvatiti, jer je ispred Spahića vile sagrađena višespratnica, a određivanje pravog ugla je spriječavao i saobraćaj krozo ovu ulicu.

Upoređivanjem fotografije napravljene danas, 17. februara i stare iz 1933. vidljivo je da se radi o istoj zgradi, tj Spahića vili. Interesantno je da su dvije kuće na sprat, koje su vidljive na staroj fotografiji, još nauzgor.

O vili Spahić smo pisali u knjizi “Sitan znamen” autora Čampara, Vrančić, Špago, iz 2015. godine.

(nalazi se i biblioteci Cidoma)

Nakon dolaska Austrougarske 1878.g. počela je izgradnja brojnih vila na potezu Šetališta i oko

Rondoa. Jedno od njih je i vila s kulom Mehmeda. ef. Spahića izgrađena 1905. g. u ulici Petra

Drapšina (danas Kraljice Katarine), poznata među Mostarcima i kao „Vatrogasna kula“, premda  s vatrogastvom nema nikakve veze, prozvana tako zbog izgrađenog tornja koji strši ponad kuće. U vrijeme gradnje ove vile u cijeloj ulici nije bilo ni jedne kuće.”

Na staroj slici ne piše ništa o gospodinu sa fesom, koji se slikao na ulici, sa pogledom na kuću.

Fotografiju iz 1933. godine je na stranici BiH foto-enciklopedije postavio Amir Rujanac)

(Armin Džabirov, Tibor Vrančić, Smail Špago)

Komentariši