Prije 108 godina – Neumorna


Nije mogla da bude ućutkana

Žena koja drži govor pred 3.000 ljudi u New Yorku o kontroli rađanja bila je opasna za Sjedinjene Države. Barem tako smatraju istražni organi, jer Ema Goldman, rođena Ruskinja, godinama je pozivala na jednaka prava žena i pravo na abortus.

Ona je sebe vidjala kao radikalnog anarhistu i pacifistu i pisala je eseje o militarizmu i slobodi mišljenja i govora. Ona je neumorno putovala po zemlji i držala predavanja na kojima se okupljalo na hiljade ljudi. Dok je govorila na Union skveru i djelila literaturu o kontracepciji, bila je ponovo uhapšena 11. februara 1916. i osuđena na dvije nedelje zatvora.

U svojim memoarima komentariše: „Nikada neću tolerisati niti se pokoriti autoritetu, niti ću se pomiriti sa sistemom koji žene svodi samo na inkubator!“

Ona je također organizovala i antiratne mitinge od 1914. godine. Godine 1917. morala je otići u zatvor na dvije godine. Emma Goldmann je umrla u Torontu 1940. godine.

(welt)

(spagos)

Komentariši