Iz stare štampe – Narodni list, 1935. Osnivanje Aero-kluba


U Narodnom listu iz 1935. godine, u rubrici Vijesti iz grada objavljen je tekst o formiranju Aero kluba u Mostaru:

“U Mostaru se osniva Aero-klub

U prostorijama oficirskog doma održana je konferencija pozvanih lica na kojoj je održao predavanje o potrebi i zadatcima kluba “Naša Krila”, načelnik banske uprave g. Dr. Ivić iz Splita.

Poslije govora g. Dr. Ivića izabran je akcioni odbor koji će u kraćem roku sazvati širi zbor građana radi osnivanja pododbora “Naša Krila” u Mostaru. U akcioni odbor pored gg. oficira i građana ušli su gg. đeneral Milošević, pretsjednik opštine Fejić, sreski načelnik Radojčić, starješina sokolske župe Čedo Milić, komandant aerodroma potpukovnik Vukčević, Tuta Jovo, Semiz Dr. Veso, Kostić Kosta, Šain Ljubo, Dr. Tambić Vlatko, Dr. Riđanović Muhamed, Dr. Dojmi Lovro, Dr. Jelačić Veljko, Dr. Mandić Pero, Koen David, Dr. Komadina Edhem, Pašić Mujo starješina sreskog suda, Ing. Đikić Salko i Milićević Milan.

Dužnost je ovoga odbora da poradi na prikupljanju članova i da nađe podesne ličnosti koji će ovu akciju dalje sprovoditi i u najkraćem roku sazvati skupštinu na kojoj će se izabrati radni odbor.”

Prilog: Mostar, avionski snimak, 1935.

Priredili: Armin Džabirov, Tibor Vrančić, Smail Špago

(NovaSloboda.ba)

Komentariši