Iz stare štampe: Borba s kurjacima, list Vreme, 1929. godine


U listu Vreme od 9. februara 1929. godine objavljen je tekst pod naslovom “Borba jednog seljaka sa kurjacima”.

“Borba jednog seljaka sa kurjacima

Mostar, 8. februara

U Mostar je iz Podveleži danas došao Ibro Špago da kupi neke stvari potrebne za kuću. Sa sobom je poveo i jedno goveče da proda. Kako se u Mostaru nije mogao pogoditi sa mostarskim mesarima oko cene, poterao je goveče natrag sa sobom kući. Pri povratku u Podvelež u jednom klancu, iza jednog zavijutka Špago se sa govečetom iznenada našao pred čoporom kurjaka. Gladni kurjaci videvši čoveka i goveče strčali su se sa svih strana. Špago je bio priseban. Ostavio goveče na putu i dao se u begstvo. Kurjaci su se zadržali oko govečeta i rastrgali ga dok je Špago međutim srećom umakao. Špago sada u kafani svoju priču završava ovim rečima:

“Da nisam poveo goveče, ili da sam ga prodao vukovi bi srkali moju krv, isto ovako kao što ja srčem ovu crnu kavu”.

prilog: Velež pod snijegom, ilustracija

priredili: Armin Džabirov, Tibor Vrančić, Smail Špago

(NovaSloboda.ba)

Komentariši