Prije 56 godina, švedska “Operacija H” – Prelazak saobraćaja s lijeve na desnu stranu


Nekada davno bio je čak i jedan hit koji je pjevao o prednostima vožnje po desnoj strani cestama i ulicama. A da ne spominjemo čarape i muške gaće i pakete hrskavog kruha na kojima je odštampano veliko “H”. Nekako su Šveđani morali biti uvjereni u “högertrafikkomläggningen” – “prelazak saobraćaja na desnu stranu”. U svim susjednim zemljama vozili su se s druge strane. Bilo je previše sudara jer bi se strani gosti izgubili u švedskom saobraćaju. Vijeće Evrope je već izvršilo pritisak na skandinavske protivnike. Iako je većina stanovništva na referendumu glasala za zadržavanje lijevog saobraćaja, socijaldemokratska vlada je konačno odlučila promijeniti traku 1963. godine. To nije bilo u skladu sa osnovama demokratije. Ali imidž kampanja za “Operaciju H” je očigledno bio uvjerljivi. Nije bilo većih protesta. Možda su Šveđani samo imali dovoljno vremena da se prilagode tome i pripreme u godinama koje su prethodile prelasku. U svakom slučaju, ono što se dogodilo na ulicama u ranim jutarnjim satima 3. septembra 1967. – kao na slici u Stockholmu – samo je na prvi pogled izgledalo haotično. Zapravo, promjena strana nije bila uzbudljiva.

Saobraćaj je stao u 4.45 sati.

U pet sati automobili su prešli u desnu traku, zatrubili i nastavili vožnju dalje.

(welt/20230903)

(spagos)

Komentariši