Iz stare štampe – List “Bosna”, broj 175, 1869. godine, gradnja ženske katoličke škole u Mostaru

U drugoj polovini devetnaestog stoljeća u Sarajevu je ozlazio list pod nazivom “Bosna”. List je pored vijesti niz Sarajeva redovno objavljivao vijesti iz čitavog vilajeta bosanskoga.

Uz zaglavlju broja 175 je stavljen i datum: ponedeljak 7. i 17. oktobra 1869. godine, kao i datum Redžep 12. Godine 1286., po Hidžretskom kalendaru.

U zaglavlju lista je pisalo:

“Ove novine donose unutrašnje i spoljašnje vijesti i članke za opštu korist. Izleze jedan put u sedmici, a staju godišnje 40 na šest mjeseci 30, na tri mjeseca 20 groša, a jedan list 1 groš van poštarine. Pretplata prima se u ovoj vilajetskoj štampariji. Članci za nauku i umjetnost služeći, primaju se rado za štampanje u ovom listu. Predplatnici van Sarajeva imaju jošte i poštansku taksu platiti.”

U Vilajetskim vijestima je napisan članak o gradnji ženske katoličke škole u Mostaru.

” Narod katoličkoga vjerozakona u Mostaru kupio je prije četiri godine jednu zgradu u kojoj je otvorio žensku školu, a želi da načini jošte jednu školu kod crkve, koja je na dozvoljenom mjestu načinjena, a budući je narod ovaj siromašniji od ostaloga hristijanstva u tom mjestu, i budući se proračunom doznalo, da ta škola neće više od trideset tisuća groša stati blagoizvolj. je nje. pr. valija vilajetski visokoj carskoj vladi tu stvar dostaviti za pomoć ovome narodu zamoliti, da se ova suma dade iz carske kase u mjestu.”.”

Zaglavlje i tekst potiču iz arhive Gazihusrefbegove biblioteke u Sarajevu.

Prilog: Mostar, škola časnih sestara milosrdnica, Anton Zimolo, 1920.

Priredili: Armin Džabirov, Tibor, Vrančić, Smail Špago

(Nova Sloboda.ba)

Komentariši