Iz stare štampe – List “Bosna”, broj 126, 1868. godine, gradnja kula za municiju na Skakalima

U drugoj polovini devetnaestog stoljeća u Sarajevu je ozlazio list pod nazivom “Bosna”. List je pored vijesti niz Sarajeva redovno objavljivao vijesti iz čitavog vilajeta bosanskoga.

U zaglavlju broja 126 je napisan datum 28. oktobar i 9. novembar 1868. godine, kao i datum Redžep 25. Godine 1284. po Hidžretskom kalendaru.

U zaglavlju lista je pisalo:

“Ove novine izlaze u nedelji dana jedanput i staju godišnje četrdeset groša. Na šest mjeseci trideset groša, na tri mjeseca dvadeset gr., a jedan broj groš poštarine.

Pretplata prima se u ovoj vilajetskoj pečatnji. Naučne i druge obšte članke za pečatanje u ovom listu primaju se rado. Predplatnici van Sarajeva imaju joši poštansku taksu platiti. Rukopisi se ne vraćaju.”

U Vilajetskim vijestima je napisan članak o gradnji tri kule u Mostaru, uz Neretvu, na Skakalima, u koje je prenešena džebhana (barut, olovo i municija) iz kula pokraj Starog Mosta u gradu, zbog opasnosti od eksplozije:

“Vilajetske vijesti

Već godina dana prošla je, kako se grade tri kule pokraj Neretve u mjestu Skakalima u Mostaru i sad su već načinjene i u carskom zdravlju varoš Mostar i most, koji tamo već tisuću i pet stotina godina na jedan ćemer postoji sad je od opasnosti izbavljen.

U prošli Petak pođoše svi činovnici građanskoga i vojničkoga reda, svi građani i vojska pohitješe i svojevoljno očistiše mjesto oko tijeh kula i preniješe džebhanu iz stare kule u te nove. Ovo nam se smjesta telegrafom javlja.

…Mostar, da je i varoš od njega ime dobila, a džebhana je držana u kuli uz taj most nalazećoj se, a budući je Mostar mjesto važno, morala se je svakad mnoga džebhana tu držati. Bio je taj most, kao i cijela varoš u opasnos odklonila, kao što je i svaki kraj države carskom milosti od opasnosti zaštićen. Ovaj događaj pričinio je ponos cijelom žiteljstvu vilajeta bosanskoga.

U ovom građenju rečenijeh kula, zaslužuje, kako njegova preuzvišenost vali paša, hercegovački mutesarif č. Mahmud paša, tako i predsjednik vojničkoga medžlisa miralaj Husein beg, svaku pohvalu.”

Zaglavlje i tekst potiču iz arhive Gazihusrevbegove biblioteke u Sarajevu.

Prilog: Mostar, Skakala karta, i grafika objekti u Sjevernom logoru.

Priredili: Armin Džabirov, Tibor, Vrančić, Smail Špago

(Nova Sloboda.ba)

Komentariši