Sa stranica stare štampe: Đak, dnevnik i goromobran, Mostar 1937. godine

U listu “Vreme” od 15. maja 1937. godine objavljen je interesantan članal pod naslovom:

“Jedan učenik Mostarske gimnazije pokušao da uništi katalog

… a kad mu to nije uspelo spustio se niz gromobransku žicu sa krova škole

Mostar 14. maja.

Jedan učenik III razreda gimnazije popkušao je sinoć da uništi kataloge mostarske gimnazije sa njegovim rđevim ocenama, ali je primećen i sprečen.

Kada su pokušali da ga uhvate, on se popeo na krov gimnazije i odatle preko gromobrana spustio se, naočigled mnogobrojnih građana i izgubio se.

U trenutku kada se učenik spuštao niz gromobransku žicu, dok su njegovi gonioci bili na krovu, masa sveta mislila je da se vrše neke vežbe, te niko nije ni pokušavao da zadrži mladića.Ž”

Uglavnom, nisu svi učenici gimnazije uvijek bili fina i dobra djeca. Sličnih događaja bilo je i u kasnijim periodima, počinioci otkrivani, a prema njima poduzimane propisane vaspitne mjeere.

Prilog: Gimnazija iz 1937. godine

priredili: Armin Džabirov, Tibor Vrančić, Smail Špago

(NovaSloboda.ba)

Komentariši