Iz stare štampe – Radio prenos iz Mostara 1935.

U novinama „Jadranski Dnevnik“ iz 1935. godine, je izašao članak o najavi radio prenosa iz Mostara, u organizaciji Radio Beograda i Lotara Lajhnera, trgovca iz Mostara i zastupnika radio aparata „Philips“, a koji se trebao održati 13.10.1935. godine. Sedmičnjak „Radio Beograd“ u najavi prenosa piše da će skoro čitav dan program „Radio Beograda“ biti posvećen Mostara, uz prenos službe iz katoličke i pravoslavne crkve, kao i prenos okujisanja mujezina. Dana 13.05.1935. godine program „Radio Beograda“, onaj dio koji je bio posvećen Mostaru, je izgledao ovako:

Prijepodnevni program

09:00 – Prenos službe božje iz katoličke crkve u Mostaru

10:00 – Prenos službe božje iz pravoslavne crkve u Mostaru

11:45 – Šetnja kroz Mostar

12:00 – Prenos okujisanja mujezina sa džamije u Mostaru

Poslijepodnevni program

15:00 – Prenos iz Mostara: 10 godina sokolskog rada na selu, predavanje Brune Marčića, profesor Gimnazije i zamjenik starješine mostarske sokolske župe

15:20 – Prenos iz Mostara: narodne pjesme uz gusle pjeva Ilija Ivanišević

15:30 – Mostar u prošlosti i sadašnjosti, predavanje Dušana Tamindžića, direktora učiteljske škole u Mostaru

15:40 – Prenos iz Mostara: narodne pjesme i igre izvodi tamburaški orkestar muslimanskog kulturnog društva „Itihad“

16:20 – Pozdravi Mostaraca, preko mikrofona

19:30 – Nacionalni čas: 40 godina od postanka mostarskog književnog pokreta, predavanje prof. Jovana Radulovića

20:00 – Prenos iz Mostara: Mostarsko šareno veče (sudjeluju: vojna muzika 32. pješadijskog puka, dirigent g. Tihimor Vidošić; Hrvatska muzika, dirigent g. Ivan Bagatela; Srpsko pjevačko društvo Gusle, dirigent g. Tihomir Vidošić; solisti: gđa. Vidošić, gđica. Bafija, g. J.Miljković, g. Mile Janjić, g. Slavko Karan, g. Jovo Milićević, imitator havajskih gitara g. Vojtecki uz pratnju kvarteta gitara; Mostarska ciganska kapela)

O istom događaju, u sedmičnom listu „ Radio Beograd“, izašla je i fotografija Starog mosta uz najavu prenosa, kao i fotografija snimljena tokom radio prenosa iz Mostara.

Prilozi: fotografije Mostar 1937. iz lista “Radio Beograd”.

Prieredili:Armin Džabirov, Tibor Vrančić, Smail Špago

(NovaSloboda.ba)

Komentariši