Iz monografije “Hercegovina” (1981), suveniri i turisti u Kujundžiluku…

U sidžilima mostarskih kadija spominjani su slijedeći zanati: berberi, čizmedžije, terzije, kundurdžije, čebedžije, ekmečije, papudžije, sarači, tufekdžije, dunđeri, kujundžije, sahadžije, timurdžije, kalajdžije, tabaci…

Stari tradicionalni zanati i zanatlije i njihove rukotvorine, su sa vremenom postali turistička atrakcija i zanimljivost.

(Armin/cidom/20230420)

Komentariši