Sa stranica stare štampe: Rekonstrukcija Mosta Kralja Petra 1934- 1936

Iz novina “Jadranski dnevnik” od 24.10.1934. saznajemo za licitaciju koja je održana za izgradnju novog armirano-betonskog mosta, koji je trebao zamijeniti željezni most koji se do tada nalazio na Musali. Na licitaciji je posao dobila firma Pere Machieda iz Splita koji je dao ponudu u iznosu od 967 000 dinara.

“Licitacija mosta Kralja Petra u Mostara

Mostar, 23 X 1934.

Kod tehničkog odjeljenja Banske uprave u Splitu održana je u subotu, dne 20 ov. mj. II ofertalna licitacija za izgradnju mosta Kralja Petra preko rijeke Neretve u Mostaru.

Licitaciji je prisustvovalo pet građevnih poduzeća sa vlastitim projektima. Najjeftiniji je bio Ing. Pero Machiedo iz Splita sa predračunskom svotom od din 967.000. – Dalje slijede:Ing. Marin Bezić iz Zagreba sa din 1,045.800, Ing. Sdtanković i Đorđević iz Beograda sa din. 1,231.500, – Ing S. Šperac i M. Marasović iz Splita sa din 1,360.00. – “Rad” iz Sarajeva sa din 1,590.000.

Uspjeh licitacije ispao je iznad svakog očekivanja, te se nadamo, da će se radom odmah započeti i na taj način zaposliti veći broj naših nezaposlenih radnika.”

Nepune dvije godine kasnije, u članku od 08.06.1936. godine, govori se o svečanom puštanju mosta u promet, te da je most koštao 1 311 617 dinara. Rek'o bi čovjek da je tender bio namješten.

“Otvorenje saobraćaja na mostu u Mostaru

Jučer je na svečani način predan saobraćaju novosagrađeni most “Kralja Petra I” u Mostaru. Most je gradilo preduzeće g. Ing. Pera Makieda i u njegovu izgradnju utrošeno je 1,311.517 dinara iz banovinskog kredita za javne radove. Most je širok 13 i po, a dug 66 metara, nalazi se na najvažnijem dijelu Mostara i spaja stari i novi grad. Otvorenju mosta iz Splita su prisustvovali načelnik općeg odjeljenja g. dr. Ivić i načelnik tehničkog odjeljenja g. Ing. Stella te mnoštvo naroda.”

prilog: most Krala Petra I 1936. i svečanost otvaranja

priredili: Asrmin Džabirov, Tibor Vrančić, Smail Špago

(NovaSoboda.ba)

Komentariši