Sačuvani pogledi – Panorama Mostara 1881. godine

(tekst koji slijedi objavljen je na facebooku dana 21. marta 2023. godine, autor je Ahmet Kurt)

Na ovoj unikatnoj fotografiji Franza Laforesta vidi se čak 14 munara mostarskih džamija:

1. Tere Jahjetova

2. Memi hodžina

3. Ćose Jahja hodžina

4. Roznamedži Ibrahim efendije

5. Fatime kadun (munara kvadratne osnove)

6. Sinan pašina /Atik/

7. Karađozbegova (kupolni krov)

8. Nezir agina

9. Hafiz hodžina

10. Tabačica ili Kurtova

11. Koski Mehmed pašina (kupolni krov)

12. Vučijakovića (kupolni krov)

13. Hadži Balijina

14. Ćejvan ćehajina (munara kvadratne osnove do 1885)

Slika je visoke rezolucije te se može lijepo zumirati. Godine 1881. kada je fotografija napravljena u Mostaru je bilo 37 kamenih džamija i mesdžida: 25 džamija sa munarama, 4 sa munaricama, 7 bez munara (mesdžid) i 1 musalla.

(Ahmet Kurt)

Komentariši