Sa stranica stare štampe: Veselo društvo humanista, Mostar 1929.

1929.

U časpisu Novo doba, dana 28. decembra 1929. godine, objavljen je jedan zanimljiv tekst o jednom veselom društvu humanista u Mostaru.

“Piju rakiju u zdravlje sirotinje

Mostar 28.

U ovdašnjoj delikatesnoj radnji jednog trgovca osnovano je društvo “Krompir”. Društvo su osnovali ljudi, koji vole čašicu rakije, a svrha mu je u plemenita. Društvo je naime odredilo, da se za svaku čašicu rakije uplati 1 dinar za oblačenje siromaha u Mostaru.”

Koliko je dugo društvo trajalo i obavljalo svoju “humanitarnu ” ideju, i koliko je novca otišlo u namjenjene svrhe, sa ovog aspekta je nepoznato.

Priredili: Armin Džabirov, Tibor Vrančić, Smail Špago

(NovaSloboda.ba)

Komentariši