Iz Monografije Mostar – Šarića džamija sa haremom

Nastavljamo s fotografijama iz Monografije Mostar u izdanju knjižare Mutevelić. Godine 2004 izdali su reprint izdanja iz 1982, što znači da su fotografije nastale u periodu 1970-ih do 1982.

Šarića džamija s haremom.

“Smještena na kraju Luke, na južnom izlazu iz grada, ova džamija svojom vitkoćom i lijepom kamenom munarom privlači na sebe pozornost svakog putnika. Dao ju je sagraditi 1623./24. g. Haži Ibrahim-aga Šarić. Pred džamijom se nalazi mezar s dva nišana, za kojega se pretpostavlja da je osnivačevo zadnje počivalište. Na glavnom nišanu uklesana je godina smrti 1641. U prošlosti džamija je izgledala pomalo drukčije. Naime po pisanju čuvenoga turskog putopisca Evlije Čelebije, u vrijeme njegova posjeta bila je pokrivena olovom, imala je visoku kupolu, te je bila našarana „kameleonskim bojama“. Prema Jefti Dedijeru, nekada je postojao manastir Sv. Arhangela u Gnojnicama, pa je dolaskom osmanske vlasti razoren i od njegova kamena je izgrađena Šarića džamija. Za vrijeme nedavnog rata ova džamija je veoma oštećena, no danas je u funkciji. Džamiju ovako opisuje Robert Michel, 1909. g.: „Predvorje džamije osobito je bogato drvećem. Na prednjem dijelu priroda zelenilom na najljupkiji način podražava lice džamije. Iz širokog lipovog granja diže se tamna munara, a iza džamije raste stablo jednog prastarog čempresa. Prije je, navodno, još jedno takvo stablo postojalo pored ovog, ali je samo od sebe palo na dan kad su Austrijanci ušli u Mostar.” Kod ove džamije je 1885. g. postavljena javna česma, kojoj je kasnije nadograđeno kameno postolje. Kad se uređivao prilaz džamiji, naknadno je prebačena na zapadnu stranu ulice na zid jedne privatne kuće, da bi u šezdesetima i ona zauvijek bila uklonjena. Džamija je u zadnjem ratu oštećena, ali je obnovljena 1996. g. Veliki Šarića harem koji se proteže od ove džamije pa skoro sve do naselja tekija i danas je u funkciji.”

Tekst je objavljen u knjizi Mostaski leksikon, autor Tibor Vrančić

fotografiju priredio Armin Džabirov

Monografija Mostar i knjiga Mostarski leksikon mogu se kupiti u knjižari Mutevelić u Mostaru.

(cidom)

Komentariši