Iz stare štampe, Naši sokoli, Mostar 1921.

U julu 1921. godine u Mostaru je održan Sokolski slet, o čemu je u Ilustrovanom listu objavljen tekst sa fotografijama.

Naši sokoli

1- Sokolski Slet Župe u Mostaru (uz naše slike na 13. strani.)

Mostar 3, jula 1921.

4. i 5. jula o.g. održan je Slet Sokolske Župe u Mostaru koji je imao neočekivanog uspeha i moralno i materijalno. Sokoli i prijatelji sokolske ideje cele Hercegovine, južne Dalmacije i Boke Kotorske bili su se slegli u Mostaru, starom lepom Mostaru, da prvi put posle oslobođenja i ujedinjenja, proslave svoje sokolsko slavlje i bratski, u slobodi, manifestuju ideju narodnog jedinstva.

Sve goste, i one izvan Sokolske Župe Mostarske, primio je Mostar najtoplije i onako kako je to tradiciji i osećanju dolikovalo. Mostar je ovim sletom dokazao da je grad jake nacionalne svesti širokih pogleda, i sposoban da se u novim prilikama razvija u novom ruhu.

Trebalo je doći i videti slet u Mostaru!

Ovde donosimo nekoliko fotografije sa sletišta koji mogu samo približno u minijaturi da dadu sliku ovog sleta u Mostaru. Vredno je zabeležiti da je pokrovitelj sleta bio đeneral G. Živko G. Pavlović, komandant Jadranske Divizijske Oblasti.

Sokoli – vojnici, koji su ovde prvi put nastuplili izazvali su buru oduševljenja i uzvika kod publike.

Na sletištu istupilo je 200 vežbača – sokola, osim onih koji nisu vežbali. Bile su dve sokolske fanfare iz Imotskog i Dubrovnika, te dve muzike iz Herceg-Novog i Mostara. I.B”

(prikupio/cidom/Slobodan Jovičić)

prilog: fotografije sa sleta u Mostaru 1921.

priredili: Armin Džabirov, Smail Špago, Tibor Vrančić

(NovaSloboda.ba)

Komentariši