Iz stare štampe: Gradski oglasi, 1920. godine

Na stranicama lista “Narodna Sloboda” iz 1920. godine susrećemo se s oglasima o mostarskim radnjama i trgovinama uz preporuku: “Tko oglašuje taj napreduje! Uspješno se oglašuje u “Narodnoj Slobodi”

Posebno su izdvojena dva oglasa:

“Motorbicikel (Trokolica)

polunova. Prvo kolo Luftgummi, a zadnja dva kola Vollgummi potpuno očuvana 5-6 konjski sila, sa svim modernim konstrukcijama i sa 4 nejednake brzine, kao automobil, 3 velike lampe, svjetlo karbitsko, te mnogo potrebnog alata. Ko želi kupiti neka se obrati na A. Koluder, Mostar.”

“Kovačka i kolarska radnja – Jure Miletić, Mostar Glavna ulica.

Ispitni potkivač konja, Izgragjuje nove kočije (fijakere) i teretna kola te popravlja ista uz najumjerenije cijene. – Jedina radiona i popravljaona lahkig plugova.

Vlastiti izum. Svoj k svome!”

Solidne mostarske radnje, koje našim čitateljima i prijeteljima preporučujemo:

Špecerajske radnje:

Stojan Milićević, Ričina ul. ćošak

Pero M. Musa, Nova ul. 14

Martin Suton, Paralelna ulica

Knjižare i papirnice:

Pacher i Kisić, najstarija knjižara u B. i H.

Hrv. Tiskara F.P., Crkvena ul. 16

Brijačnice:

Franjo Mijan, Kolodvorska ulica

Karlo Paušek, pokraj trgovine g. M. Sutona

Mješovita roba: Mate Rimac, Crkvena ulica

Trgovina gragjevnim i gorivim materijalom: Ribica i Efica, Bolnička ulica.

Slastičarna: Vjekoslav Babić, Glavna ulica

Cipelarska radnja: Asim Pašić, Paralelna ulica

Vinare i trgovina žestokim pićima:

Ivan Džidić, Crkvena ulica

Ivan Mušanović, Ričina ulica

Trgovina živežnih i drugih seljačkih potrepština: Jure Milas, Crkvena ulica 14

Gostionica:

Boško Vrlić, Cernica

Kavana “Ruža”, Baščina ulica

Elektrotehnučar: Ivan Toholj, Glavna 90, trgovina pisaćih i šivaćih strojeva.

Gvožgjarska radnja: Dokić, Bilić i Peško, Glavna ulica

Mesarnica: Mahmud Bajrović, Baščina ulica

Krojači:

Vladimir Zubac, Glavna ulica

J. Kozak sin, vis-a-vis Central-Kina

Restauracija: Andrija Ivanković, Kolodvor

Svratišta:

“Neretva” Kralja Petra ulica

“Wilson”, Simo Tica, Kolodvorska ul.

Kovačko – kolarska radnja: Jure Miletić, prokušani kovač plugova, Glavna ulica (Carina)

Bravarska i mehaničarska radnja: Kornel Šujanszky, Haljevčeva ul. 65.

prilozi: fotografije Mostara, 1920-tih

priredili: Smail Špago, Tibor Vrančić, Armin Džabirov

(NovaSloboda.ba)

Komentariši