Iz stare štampe – Prelazak na pojasno računanje vremena, 1891. godine

U Sarajevskom listu od 1. oktobra 1891. godine objavljena je vijest o prelasku na “pojasno vrijeme sahata”, ili, kako je to u tekstu napisano “srednje – jevropsko” vrijeme:

Pojasno vrijeme. 8 oktobra 1891. uvedeno je pojasno vrijeme sahata prema meridianu 15 stepeni istočno od Greenwicha (t zv. srednje – jevropsko vrijeme u svijem željezničkim upravama monarhije i okupacionog područja, kao i u prometu pošte i brzojava. Kako je megju tijem na ovu uredbu u interesu olakšanog prometa nužno, da se “srednje – jevropsko vrijeme” u Bosni i Hercegovini i u gragjanskom životu općenito uvede, to je zemaljska vlada po dobivenom uputstvu naredila, da se od 1. januara 1892. u svjema oblastima i javnim uredima u Bosni i Hercegovini ne upotrebljuje više lokalno vrijeme, već “srednje-jevropsko”. Razumije, da se ovom naredbom ništa ne mjenja računanje po turskom vremenu, koje je u muhamedovskom žiteljstvu uobičajeno. Od sjutra daklen biće sahati u svijem javnim uredima, srednjim i osnovnim školama udešeni tačno po pojasnom vremenu. Razlika izmegju mještanskog i pojasnog vremena nije svagdje jednaka. U Sarejevu čini po meridianu diferencija od 12 1/2 minuta, u Bihaću za 2 1/2 minute, a u Višegradu oko 17. minuta.”

(prenešeno sa stranice BiH fotoenciklopedija/facebook)

priredili: Armin Džabirov, Tibor Vrančić, Smail Špago)

(NovaSloboda.ba)

Komentariši