Hercegovina – Rajska zemlja

(tekst koji slijedi objavljen je na facebooku dana 26. maja 2022. godine, autor je Ahmet Kurt)

Pet prvih biljaka koje daju plodove, a koje je čovjek u osvit civilizacije kultivisao i počeo gajiti su palma (hurme), šipak, grožđe, smokve i maslina. Ne bez razloga ova se drveća spominju u svim svetim knjigama i veže se za rajske bašče.

U području Hercegovine južno od Mostara, uz tokove Neretve, Radobolje, Jasenice, Bune, Bregave, Trebižata i Krupe uspijeva svih pet rajskih/džennetskih biljaka! Ne treba onda dalje opisivati kakva se nebeska blagodet spustila na ovaj dio Bosne i Hercegovine. Još samo da žitelji ovog područja počnu cijeniti i čuvati ovo bogatsvo koje ih je zadesilo.

Uz neke mostarske džamije, ne bez razloga, rastu palme, rajsko drvo koje se u Kur’anu spominje 21 put.

Slika 1 – Tere Jahjetova Džamija na Carini

Slika 2 – Karadžozbegova džamija

Slika 3. – Ćose Jahje džamija na Musali

(Ahmet Kurt)

Komentariši