Plan grada Mostara između 1913. – 1916. – Veliki Carinski harem

08 Veliki Carinski harem – Pred dolazak Austrougarske, nalazio se Veliki carinski harem koji se tada pružao od Zalika pa skoro sve do Brankovca. Vremenom on se smanjivao, a sve za potrebe tadašnjeg grada i vojnih potreba Austrougarske. Na ovoj karti vidimo da se on tada pružao od ulaza u Sjeverni logor pa sve do Ulice Braće Brkića. Godine 1966. na mjestu nekadašnjega Velikog carinskog harema, izgrađena je Nova željeznička stanica, koja je premještena iz centra grada te je u tu namjenu prekopan cijeli harem. Nekoliko velikih bašluka i nišana tada je porazmještano po ostalim haremima i u blizine mostarskih džamija, ne bi li se spasio barem dio baštine. Međutim, vremenom im se izgubio svaki trag. Dio posmrtnih ostataka ekshumiranih je prenesen u stari harem u Sutini. Prilikom pregleda harema, stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture uočili su i posebne grobove s koso postavljenim pločama koje su po arhitekturi odgovarale sličnim srednjevjekovnim grobovima pronađenim u okolnim mjestima Mostara (Gnojnice, Buna i Blagaj). Pored arhitekture ovi grobovi su odgovarali i po načinu sahranjivanja pokojnika i pronađenim artefaktima tog perioda. Zaključeno je da se radilo o dijelu mnogo većeg groblja s početka 15. vijeka. Da se još dublje kopalo ko zna na kakve nalaze bi se još naišlo. Od onoga što se nekada zvalo Veliki carinski harem, ostao je sačuvan samo Ribičin harem.

Došli smo u posjed digitalno skenirane karte – plana grada Mostara iz perioda 1913. – 1916. godine, iz Arhiva Bosne i Hercegovine , a koju nam je velikodušno ustupio g. Srećko Ignjatović. Analizirajući je, naišli smo na dosta zanimljivih detalja koje ćemo u nastavcima ovdje na fb stranici CIDOM pokušati donijeti široj javnosti.

(Džabirov, Vrančić, Špago) (Cidom Mostar/BiH fotoenciklopedija)

Komentariši