Plan grada Mostara između 1913. – 1916. – Park na Musali

07 Park na Musali: Na karti se vidi kako je izgledao Park na Musali koji se sastojao od dva spojena kompleksa s vodoskokom u sredini jednoga. Nakon izgradnje Vakufske kuće, 1936. g., park na Musali bio je ograđen prekrasnom ogradom izrađenom od bračkog kamena, međutim za vrijeme rekonstrukcije trga u sedamdesetima ograda je uklonjena i time se uveliko narušila ljepota ovog ambijenta. Također, na karti uočavamo da su već izgrađeni Škola na Musali (danas Muzička), kao i Banja.

Došli smo u posjed karte – plana grada Mostara iz perioda 1913. – 1916., koju nam je velikodušno ustupio g. Srećko Ignjatović. Analizirajući je, naišli smo na prilično zanimljivih detalja koje ćemo u nastavcima ovdje na fb stranici CIDOM pokušati donijeti široj javnosti.

(Džabirov, Vrančić, Špago)

(Cidom Mostar/BiH fotoenciklopedija)

Komentariši