U Mostaru 1890. – 1891. godine – Kanber-agin mesdžid i lokacija budućeg Lučkog mosta

28 Kanber-agin mesdžid. Ovaj mesdžid je bio lociran na Luci, neposredno uz lijevu obalu Neretve i upravo na cesti koja vodi na most Mujage Komadine. Ovo je, ustvari, bio mesdžid, ali ga je narod zvao džamija. Imao je malu kamenu munaricu, koja je, kako su pričali stari ljudi, bila arhitektonski ljepša od ostalih munarica, a sagradio ga je Ahmed Kurtić prije 1631. godine. Prema narodnoj priči imao je grbu na leđima (turski: kanbur) pa je prozvan Kanber. Mesdžid je zatvoren 1913. godine, a potpuno srušen prilikom gradnje Lučkog mosta 1916. godine. Poslije 1945. godine na tom lokalitetu izgrađen je manji objekt u kojem su bili stanovi glumaca Narodnog pozorišta u Mostaru.

Dolaskom Austrougarske na ove prostore oblici transporta roba i ljudi su se promijenili. Ubrzano otvaranje proizvodnih pogona (Tvornica duhana, Stolarija Butazzoni & Venturini i dr.) i s tim vezano povećanje transporta roba, ukazali su na potrebu gradnje još jednog mosta na Neretvi. Dva postojeća mosta – Stari i most na Musali, nisu više zadovoljavali narasle potrebe grada, s tim što treba napomenuti da se od ta dva mosta jedino na onom na Musali mogao obavljati promet kočijama. 1909. godine je usvojen projekt izgradnje i određena lokacija, kod Kanber-agina mesdžida na Luci, na lijevoj obali, a na desnoj obali u mahali Predhum.1910. godine dužnost gradonačelnika preuzima Mujaga Komadina, koji angažiraje ing. Miloša Komadinu za izgradnju mosta. Njegov projekt, usvojen 1911. godine je predvidio potpuno novu armirano-betonsku konstrukciju, ostavljajući istovremeno nepromijenjenu lokaciju mosta. Gradnja je otpočela 1912. godine, a već sredinom 1913. most je svečano otvoren i tom prilikom je dobio ime Most Mujage Komadine.

“Centar za informaciju u dokumentaciju Mostar – Cidom” i facebook grupa “Bosna i Hercegovina- fotoenciklopedija” došli su u posjed vrlo vrijednih fotografija grada Mostara iz 1890. – 1891. godine.

U narednom periodu ćemo krenuti u poglede na grad Mostar iz tog perioda, uz kratke osvrte na objekte koji se vide na slici, a služeći se našom dosadašnje prikupljenom dokumentacijom i literaturom.

Na osnovu stanja, postojanja ili nepostojanja nekih objekata, sa sigurnošću se može utvrditi da se radi o zimskom periodu između 1890. i 1891. godine.

Radi se o četiri fotografije – panorame koje prikazuju Mostar, pretežno na lijevoj obali rijeke Neretve, počevši sa sjevera, od Sjevernog logora, pa do juga i naselja Luka, s tim da se donja tačka ove mahale, Šarića džamija, ne vidi na ovim fotografijama.

Na ove četiri fotografije pogled smo zaustavili na 33 objekta ili područja, i uz zaokruženi pogled na slici, dali kratki opis onoga što se vidi na fotografiji.

(Cidom Mostar/BiH fotoenciklopedija)

(Džabirov, Vrančić, Špago)

Komentariši