U Mostaru 1890. – 1891. godine – Suhodolina

22 Suhodolina je inače suha vododerina koja počinje ispod brda Stolac, pa strmim obroncima Podveležja prolazi pored pravoslavnog groblja, obje pravoslavne crkve, Konaka i idući prema Glavnoj ulici, završava u Potkujundžiluku i ulijeva se u Neretvu. U vrijeme velikih kiša ova vododerina se napuni vodom koja se sjuri u grad ispod. Tako narasli potok nakon kiša Mostarci zovu Dronja. Za velikih kiša znala je Dronja nositi sve što se našlo na putu, pa je blatna i luda bujica pred sobom gurala ogromno kamenje, zemlju, pijesak, granje pa i čitava stabla, mrtvačke sanduke s leševima, potom grede, a srušila bi usput i nekoliko kuća. Tada bi za mnoge građane osvanulo jutro bez krova nad glavom. Pred Prvi svjetski rat nabujali potok je porušio dućan trgovca Špire Zeca i odnio veliku čeličnu kasu iz njegove radnje, i ta kasa je proletjela kroz dućan Sime Mrava, i povodom toga događaja nastade izreka „Dronja protjera zeca kroz mrava“. Za vrijeme AU uprave i kasnije za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, ovaj potok je regulisan da bi se zaustavilo izlijevanje i poplave koje je izazivao.

“Centar za informaciju u dokumentaciju Mostar – Cidom” i facebook grupa “Bosna i Hercegovina- fotoenciklopedija” došli su u posjed vrlo vrijednih fotografija grada Mostara iz 1890. – 1891. godine.

U narednom periodu ćemo krenuti u poglede na grad Mostar iz tog perioda, uz kratke osvrte na objekte koji se vide na slici, a služeći se našom dosadašnje prikupljenom dokumentacijom i literaturom.

Na osnovu stanja, postojanja ili nepostojanja nekih objekata, sa sigurnošću se može utvrditi da se radi o zimskom periodu između 1890. i 1891. godine.

Radi se o četiri fotografije – panorame koje prikazuju Mostar, pretežno na lijevoj obali rijeke Neretve, počevši sa sjevera, od Sjevernog logora, pa do juga i naselja Luka, s tim da se donja tačka ove mahale, Šarića džamija, ne vidi na ovim fotografijama.

Na ove četiri fotografije pogled smo zaustavili na 33 objekta ili područja, i uz zaokruženi pogled na slici, dali kratki opis onoga što se vidi na fotografiji.

(Cidom Mostar/BiH fotoenciklopedija)

(Džabirov, Vrančić, Špago)

Komentariši