U Mostaru 1890. – 1891. godine – Konak i Tabija

20 Konak je bio sjedište vezira. Hercegovački vezir Ali-paša Rizvanbegović je 1833 godine na Suhodolini sagradio nekoliko manjih zgrada koje je narod zvao Paša-saraj, Žuti saraji, Konak ili Dvorac. Pašino boravište u najvećoj zgradi (selamluku) služio je za prijem stranaka, audijenciju i prijem stranih delegacija. Odmah nakon izgradnje u ove zgrade preselile su sve vojne vlasti i neki uredi. Danas ove zgrade više ne postoje, jer je Austrougarska izgradila novu zgradu Konaka – odnosno tzv. Istočni logor koji i danas postoji. Na fotografiji vidimo stari Konak i zgradu selamluka sa stepeništem s lijeve i desne strane iznad lučnog prolaza kao i dva stupa koji podupiru krov zgrade. Konak je bio ograđen kamenim zidom, a prije ulaska unutar zidova vidi se i Tabija – stara kula iz osmanskog razdoblja.

Tabija na vrhu Suhodoline izgrađena je u doba sultana Sulejmana Veličanstvenog (1520. – 1566. g.) kod današnjeg Konaka i za čitavo vrijeme turske vladavine s nje se pucalo topovima kako bi se proslavili značajniji događaji, kao što je rođenje na dvoru sultana, proglašenje novih sultana i slično. I nakon austrougarske okupacije 1878. g. nastavilo se pucati, no budući su jake detonacije smetale stanovništvu i kuće im potresale, top premjestiše na Hum. Ovaj top je bio u funkciji sve do 1918. godine.

“Centar za informaciju u dokumentaciju Mostar – Cidom” i facebook grupa “Bosna i Hercegovina- fotoenciklopedija” došli su u posjed vrlo vrijednih fotografija grada Mostara iz 1890. – 1891. godine.

U narednom periodu ćemo krenuti u poglede na grad Mostar iz tog perioda, uz kratke osvrte na objekte koji se vide na slici, a služeći se našom dosadašnje prikupljenom dokumentacijom i literaturom.

Na osnovu stanja, postojanja ili nepostojanja nekih objekata, sa sigurnošću se može utvrditi da se radi o zimskom periodu između 1890. i 1891. godine.

Radi se o četiri fotografije – panorame koje prikazuju Mostar, pretežno na lijevoj obali rijeke Neretve, počevši sa sjevera, od Sjevernog logora, pa do juga i naselja Luka, s tim da se donja tačka ove mahale, Šarića džamija, ne vidi na ovim fotografijama.

Na ove četiri fotografije pogled smo zaustavili na 33 objekta ili područja, i uz zaokruženi pogled na slici, dali kratki opis onoga što se vidi na fotografiji.

(Cidom Mostar/BiH fotoenciklopedija)

(Džabirov, Vrančić, Špago)

Komentariši