U Mostaru 1890. – 1891. godine – Koski Mehmed pašina džamija i medresa

18 Koski Mehmed-pašina džamija. Ovu džamiju dao je sagraditi početkom 17. stoljeća Mehmed-paša Koskija. S minareta, koji je udaljen samo par metara od rijeke Neretve, i nalazi se na samoj hridi, moguće je uživati u prekrasnoj panorami grada i pogledu na Stari most. U privlačnoj atmosferi dvorišta džamije postoji i predivan šadrvan. Smještena je uza samu Malu Tepu – tržnicu. Džamija je izgrađena 1618./19. godine, a kraj nje i medresa. Mehmed-paša je umro 1611. godine, pa je džamiju dovršio njegov brat Šejh Mahmud Babu. Treba napomenuti da je ova džamija jedina u Mostaru zadržala do današnjih dana svoju originalnu unutarnju boju iz vremena gradnje. Za vrijeme rata 1992. – 1995. godine, bila je teško oštećena, no nakon završetka ratnih djelovanja obnovljena je.

Medresa je izgrađena prije 1618. godine preko puta džamije Koski Mehmed-paše. U medresi se izučavao misticizam i obavljali slični obredi. Ova je medresa radila sve do 1924. godine, kada je zatvorena. Objekt je srušen 1951. godine, a na njenom mjestu izgrađen je maleni park. Medresa je ponovo izgrađena 1979. godine.

“Centar za informaciju u dokumentaciju Mostar – Cidom” i facebook grupa “Bosna i Hercegovina- fotoenciklopedija” došli su u posjed vrlo vrijednih fotografija grada Mostara iz 1890. – 1891. godine.

U narednom periodu ćemo krenuti u poglede na grad Mostar iz tog perioda, uz kratke osvrte na objekte koji se vide na slici, a služeći se našom dosadašnje prikupljenom dokumentacijom i literaturom.

Na osnovu stanja, postojanja ili nepostojanja nekih objekata, sa sigurnošću se može utvrditi da se radi o zimskom periodu između 1890. i 1891. godine.

Radi se o četiri fotografije – panorame koje prikazuju Mostar, pretežno na lijevoj obali rijeke Neretve, počevši sa sjevera, od Sjevernog logora, pa do juga i naselja Luka, s tim da se donja tačka ove mahale, Šarića džamija, ne vidi na ovim fotografijama.

Na ove četiri fotografije pogled smo zaustavili na 33 objekta ili područja, i uz zaokruženi pogled na slici, dali kratki opis onoga što se vidi na fotografiji.

(Cidom Mostar/BiH fotoenciklopedija)

(Džabirov, Vrančić, Špago)

Komentariši