U Mostaru 1890. – 1891. godine – Brankovac, Hadži Balina džamija i Muslibegovića kuća

17 Brankovac je mahala koja zauzima istočni dio Mostara ispod Pravoslavne crkve pa sve do Glavne ulice. U starim sudskim spisima je zabilježeno da je u Mostaru 1653. godine živio neki hadži Alija Brankovac koji je bio zastupnik žene umrlog Huseina efendije iz Hadži Baline mahale. Znano je da je spomenuta porodica izumrla, ali je prezime ostalo živjeti kao ime mahale, naselja.

Hadži Balina džamija. Ova džamija danas ne postoji, ali se u prošlosti nalazala u Brankovcu na malenom platou između ulica Braće Ćišića, Braće Šarića i Sirkina sokaka. Džamiju je dao sagraditi prije 1612. godine hadži Bali, sin Muhamedov i o njemu nema baš nikakvih podataka. Prvobitno je to bio samo mesdžid, ali je 1891. g. dozidana munara. Džamija je u potpunosti srušena u ljeto 1950. godine, a danas su joj označeni temelji i čeka povoljnije prilike da se obnovi.

Muslibegovića kuća je sagrađena 1876. godine, a nalazi se u Brankovcu u ulici Osmana Đikića. Jedna je od posljednje izgrađenih mlađih kuća osmanske kulture u Mostaru. Sastoji od porodične kuće (ženska avlija – haremluk) i poslovnog dijela (muška avlija – selamluk). Objekt je do danas sačuvao autentičnu formu i drvorez te uz originalne predmete, spise i eksponate, posjetiocima pruža uvid u način života bogate begovske porodice u minulim stoljećima.

“Centar za informaciju u dokumentaciju Mostar – Cidom” i facebook grupa “Bosna i Hercegovina- fotoenciklopedija” došli su u posjed vrlo vrijednih fotografija grada Mostara iz 1890. – 1891. godine.

U narednom periodu ćemo krenuti u poglede na grad Mostar iz tog perioda, uz kratke osvrte na objekte koji se vide na slici, a služeći se našom dosadašnje prikupljenom dokumentacijom i literaturom.

Na osnovu stanja, postojanja ili nepostojanja nekih objekata, sa sigurnošću se može utvrditi da se radi o zimskom periodu između 1890. i 1891. godine.

Radi se o četiri fotografije – panorame koje prikazuju Mostar, pretežno na lijevoj obali rijeke Neretve, počevši sa sjevera, od Sjevernog logora, pa do juga i naselja Luka, s tim da se donja tačka ove mahale, Šarića džamija, ne vidi na ovim fotografijama.

Na ove četiri fotografije pogled smo zaustavili na 33 objekta ili područja, i uz zaokruženi pogled na slici, dali kratki opis onoga što se vidi na fotografiji.

(Cidom Mostar/BiH fotoenciklopedija)

(Džabirov, Vrančić, Špago)

Komentariši