U Mostaru 1890. – 1891. godine – Roznamedžijina džamija i medresa

14 Roznamedžijina džamija se nalazi na uglu Kresine i Srednje ulice, a izgrađena je prije 1620. godine. Osnivač džamije je Ibrahim-efendija Roznamedžija koji je slovio kao obrazovan i ugledan čovjek, koji je radio na dvoru sultana Murata IV. koji je vladao od 1623. – 1640. godine. Ibrahim-efendija Roznamedžija je rodom bio iz Nevesinja, dok se u osmanskim spisima naziva Mostarli Ibrahim-paša. Roznamedžijin posao je bio da u sultanovo ime piše dnevne zapovijedi i odatle mu dolazi i ime Roznamedžija. Jer riječ roz na perzijskom jeziku znači dan, a name je zapovijed ili naredba. Kada se te dvije riječi stope i doda joj se turska kovanica dži dobivamo riječ roznamedži kojom se opisuje osoba koja piše dnevne zapovijedi. Kada je sultan Murad IV. stupio na prijestolje imao je samo 11 godina, te mu je za obavljanje državničkih poslova trebao tutor, umješan savjetnik koji poznaje politiku i funkcionisanje države, a tu ulogu je obavljao Ibrahim-efendija Roznamedžija. Umro je 1637. godine. Preko puta džamije sagradio je i medresu u kojoj je oko 1800. godine izgrađen i šadrvan. Ibrahim-efendija Roznamedžija je jedan od najvećih mostarskih dobrotvora a njegovom zaslugom je kroz Mostar proveden vodovod. Džamija je 1897. godine bila temeljito popravljena. U narodu je zovu i Kresina džamija i to prema članovima porodice Kresa, koji su u više generacija obavljali imamsku dužnost u njoj. U toku Drugog svjetskog rata, unutrašnjost džamije je bila teško oštećena a nakon rata, 1950-ih i 1960-ih godina se pristupilo njenoj obnovi. Džamija je oštećena u zadnjem ratu i popravljena je u preiodu 1995. do 2000. godine.

“Centar za informaciju u dokumentaciju Mostar – Cidom” i facebook grupa “Bosna i Hercegovina- fotoenciklopedija” došli su u posjed vrlo vrijednih fotografija grada Mostara iz 1890. – 1891. godine.

U narednom periodu ćemo krenuti u poglede na grad Mostar iz tog perioda, uz kratke osvrte na objekte koji se vide na slici, a služeći se našom dosadašnje prikupljenom dokumentacijom i literaturom.

Na osnovu stanja, postojanja ili nepostojanja nekih objekata, sa sigurnošću se može utvrditi da se radi o zimskom periodu između 1890. i 1891. godine.

Radi se o četiri fotografije – panorame koje prikazuju Mostar, pretežno na lijevoj obali rijeke Neretve, počevši sa sjevera, od Sjevernog logora, pa do juga i naselja Luka, s tim da se donja tačka ove mahale, Šarića džamija, ne vidi na ovim fotografijama.

Na ove četiri fotografije pogled smo zaustavili na 33 objekta ili područja, i uz zaokruženi pogled na slici, dali kratki opis onoga što se vidi na fotografiji.

(Cidom Mostar/BiH fotoenciklopedija)

(Džabirov, Vrančić, Špago)

Komentariši