U Mostaru 1890. – 1891. godine – Mejdan

12 Mejdan. Stari naziv današnjeg Trga 1. maja je bio Sinan-pašina mahala ili Atik mahala, zbog najstarije (Atik) džamije izgrađene na njemu, međutim, u narodu je i dalje ostao naziv Mejdan. Upravo ova mahala, skupa sa kulama na Starom mostu, čine nukleus oko kojega će se razvijati grad Mostar.

Na ovom trgu je hercegovački sandžakbeg Sinan-beg podigao džamiju oko 1474 godine, a oko 1504-1506 godine ju je prepravio drugi hercegovački sandžakbeg Sinan-beg Borovinović, potomak bosanske srednjovjekovne plemićke porodice Borovinović, a njenoj blizini je podignut i hamam/banja. Hamam je radio sve do 1878 godine a srušen je 1884 godine. Ova mahala je bila svojevrsni administrativni centar grada, jer se u njoj nalazila mehćema/sud i kuća za stanovanje šerijatskih sudija, sve do 1833 godine, kada je Ali-paša Rizvanbegović podigao Konak i u njega preselio sud i neke druge ustanove. Ovdje je još za turskoga doba podignuta zgrada pošte, kao i cijeli niz stambenih objekata. Mnogi rođeni Mostarci ne znaju gdje je bila prva bolnica u Mostaru. Da, bila je na Mejdanu i otvorena je oko 1874 godine, a u njoj je bila smještana i gradska sirotinja. Djelovala je sve do 1888. g. nakon čega će postati hotel Orient. U toj istoj zgradi je 1875. g. boravio poznati svjetski putopisac Arthur John Evans koji je prilično detaljno opisao tadašnji Mostar. Na Mejdanu će se, tri godine nakon Evansova posjeta, svečano otvoriti Vojna pošta, 6. augusta. 1878. godine, a tri godine nakon toga, 1881. godine, započet će izgradnja Oficirsko-činovničke kasine – oficirskog doma, koji će se svečano otvoriti 9. aprila 1885. godine. Ovaj trg je kroz istoriju često mijenjao ime: bio je Rudolf platz, Aleksandrov trg, Trg 10. travnja i na kraju Trg 1. maja.

“Centar za informaciju u dokumentaciju Mostar – Cidom” i facebook grupa “Bosna i Hercegovina- fotoenciklopedija” došli su u posjed vrlo vrijednih fotografija grada Mostara iz 1890. – 1891. godine.

U narednom periodu ćemo krenuti u poglede na grad Mostar iz tog perioda, uz kratke osvrte na objekte koji se vide na slici, a služeći se našom dosadašnje prikupljenom dokumentacijom i literaturom.

Na osnovu stanja, postojanja ili nepostojanja nekih objekata, sa sigurnošću se može utvrditi da se radi o zimskom periodu između 1890. i 1891. godine.

Radi se o četiri fotografije – panorame koje prikazuju Mostar, pretežno na lijevoj obali rijeke Neretve, počevši sa sjevera, od Sjevernog logora, pa do juga i naselja Luka, s tim da se donja tačka ove mahale, Šarića džamija, ne vidi na ovim fotografijama.

Na ove četiri fotografije pogled smo zaustavili na 33 objekta ili područja, i uz zaokruženi pogled na slici, dali kratki opis onoga što se vidi na fotografiji.

(Cidom Mostar/BiH fotoenciklopedija)

(Džabirov, Vrančić, Špago)

Komentariši