U Mostaru 1890. – 1891. godine – Cernica

07 Cernica, Baščine i džamija Hadži Memije Cernice

U starom knjigama o Mostaru navodi se pojam Cerničko polje koje je zauzimalo skoro cijeli prostor na desnoj obali Neretve. U prošlosti je to bilo naselje koje je obuhvatalo današnje lokacije Cernicu, Bulevar, Baščine, Šemovac, Kapetanovinu i Jusovinu. Danas se pod Cernicom podrazumijeva samo ulica Adema Buća sa pripadajućim sokacima.

Baščine je ulica koja je povezivala maleni trg pred Tabhanom s Paralelnom ulicom (današnji Bulevar), a ime je dobila po ogromnom kompleksu bašča.

Džamija Hadži Memije Cernice je zadužbina Memije Cernice (u Sidžilu mostarskog kadije stoji Memija iz Cernice, selo u blizini Gacka), koji je živio u Mostaru krajem 16. stoljeća a bio je trgovac kožama. Jedan kuriozitet u vezi ove džamije je što se na jednom njenom zidu u podnožju munare nalazi solarni sat. Za ovu džamiju se još koristo i naziv Hadžiomerovića džamija. I ova džamija je dosta stradala u zadnjem ratu, a 1997. godine je obnovljena i sada je u funkciji.

“Centar za informaciju u dokumentaciju Mostar – Cidom” i facebook grupa “Bosna i Hercegovina- fotoenciklopedija” došli su u posjed vrlo vrijednih fotografija grada Mostara iz 1890. – 1891. godine.

U narednom periodu ćemo krenuti u poglede na grad Mostar iz tog perioda, uz kratke osvrte na objekte koji se vide na slici, a služeći se našom dosadašnje prikupljenom dokumentacijom i literaturom.

Na osnovu stanja, postojanja ili nepostojanja nekih objekata, sa sigurnošću se može utvrditi da se radi o zimskom periodu između 1890. i 1891. godine.

Radi se o četiri fotografije – panorame koje prikazuju Mostar, pretežno na lijevoj obali rijeke Neretve, počevši sa sjevera, od Sjevernog logora, pa do juga i naselja Luka, s tim da se donja tačka ove mahale, Šarića džamija, ne vidi na ovim fotografijama.

Na ove četiri fotografije pogled smo zaustavili na 33 objekta ili područja, i uz zaokruženi pogled na slici, dali kratki opis onoga što se vidi na fotografiji.

(Cidom Mostar/BiH fotoenciklopedija)

(Džabirov, Vrančić, Špago)

Komentariši