U Mostaru 1890. – 1891. godine – Škola na Musali

06 Škola na Musali, sagrađena je 1887. godine i u njoj je bila smještena Prva osnovna škola, do 1900. godine, kada je prešla na Paralelnu ulicu (danas Bulevar) u Jubilarnu školu. Nakon toga se u tu zgradu uselila Trgovačka škola, a zatim i Trgovačka akademija. Poslije Drugog svjetskog rata pa sve do 1992. u ovoj zgradi bila je Muzička škola I. i II. stupnja. Objekt je devastiran granatiranjem u maju i junu 1992. i oktobru 1993. godine, a nakon rata je renovirana i svojim izgledom krasi cijeli trg Musala.

“Centar za informaciju u dokumentaciju Mostar – Cidom” i facebook grupa “Bosna i Hercegovina- fotoenciklopedija” došli su u posjed vrlo vrijednih fotografija grada Mostara iz 1890. – 1891. godine.

U narednom periodu ćemo krenuti u poglede na grad Mostar iz tog perioda, uz kratke osvrte na objekte koji se vide na slici, a služeći se našom dosadašnje prikupljenom dokumentacijom i literaturom.

Na osnovu stanja, postojanja ili nepostojanja nekih objekata, sa sigurnošću se može utvrditi da se radi o zimskom periodu između 1890. i 1891. godine.

Radi se o četiri fotografije – panorame koje prikazuju Mostar, pretežno na lijevoj obali rijeke Neretve, počevši sa sjevera, od Sjevernog logora, pa do juga i naselja Luka, s tim da se donja tačka ove mahale, Šarića džamija, ne vidi na ovim fotografijama.

Na ove četiri fotografije pogled smo zaustavili na 33 objekta ili područja, i uz zaokruženi pogled na slici, dali kratki opis onoga što se vidi na fotografiji.

(Cidom Mostar/BiH fotoenciklopedija)

(Džabirov, Vrančić, Špago)

Komentariši