U Mostaru 1890. – 1891. godine – Hotel Neretva u izgradnji

03 Hotel Neretva u izgradnji. Na panorami koju analiziramo, Hotel je bio u završnoj fazi izgradnje, a potpuno je završen i stavljen na raspolaganju gostima tokom 1892. godine. Među mnogobrojnim fotografijama ovoga zdanja koje imamo u našoj arhivi, ovo je dosad jedina koja ovjekovječuje njegovu gradnju. Rješavajući narasle potrebe za smještajem sve brojnijih posjetitelja Mostara, austrougarska vlada donosi odluku da u vlastitom aranžmanu gradi prvi pravi europski hotel u Hercegovini. Financiran od državnih sredstava, hotel Neretva ili Narenta, kako su ga Austrijanci zvali, bio je istinski dragulj austrougarske arhitekture. Izgrađen je prema projektu arhitekta Aleksandra Witeka, u pseudo-maurskom stilu, a lokacija hotela izabrana je na velikom trgu Musali i na samoj strmoj obali rijeke Neretve. U Beču je sačuvan izvedbeni projekt s Witekovim potpisom koji datira još iz marta/ožujka 1890. Već godine 1900. hotel Neretva doživljava manje promjene u interijeru, vrše se pregradnje i to prema projektu Đorđa Knežića. Godine 1937., pored redovitog renoviranja, vrši se i adaptiranje hotela. Projekt adaptacije napravio je tadašnji gradski inženjer Marko Kovačina uz veliku pomoć i suradnju Miroslava Loosea. Nakon Drugoga svjetskog rata hotel je preživio tako što su se dijelovi hotela prenamijenili u razne vojne komande i štabove, pa i pučke kuhinje i radničke menze. Hotel također doživljava i neke promjene – nekadašnji glavni ulaz u hotel koji se nalazio nasuprot Banje zatvara se i otvara novi na onoj strani okrenutoj parku. Ispod terase hotela koja se nalazila ponad modre Neretve, u međuvremenu između dva rata izgrađena je i dodatna sala s velikim lučnim prozorima. U periodu 1992. – 1995. g. Hotel Neretva doživio je ratna razaranja, a nakon okončanja ratnih sukoba počelo se s obnovom porušenog hotela. Sredinom 2018. godine počeli su radovi na obnovi hotela, međutim gradnja je opet stala iz nezponatih razloga.

“Centar za informaciju u dokumentaciju Mostar – Cidom” i facebook grupa “Bosna i Hercegovina- fotoenciklopedija” došli su u posjed vrlo vrijednih fotografija grada Mostara iz 1890. – 1891. godine.

U narednom periodu ćemo krenuti u poglede na grad Mostar iz tog perioda, uz kratke osvrte na objekte koji se vide na slici, a služeći se našom dosadašnje prikupljenom dokumentacijom i literaturom.

Na osnovu stanja, postojanja ili nepostojanja nekih objekata, sa sigurnošću se može utvrditi da se radi o zimskom periodu između 1890. i 1891. godine.

Radi se o četiri fotografije – panorame koje prikazuju Mostar, pretežno na lijevoj obali rijeke Neretve, počevši sa sjevera, od Sjevernog logora, pa do juga i naselja Luka, s tim da se donja tačka ove mahale, Šarića džamija, ne vidi na ovim fotografijama.

Na ove četiri fotografije pogled smo zaustavili na 33 objekta ili područja, i uz zaokruženi pogled na slici, dali kratki opis onoga što se vidi na fotografiji.

(Cidom Mostar/BiH fotoenciklopedija)

(Džabirov, Vrančić, Špago)

Komentariši