U Mostaru 1890. – 1891. godine – Sjeverni logor

“Centar za informaciju i dokumentaciju Mostar – Cidom” i facebook grupa “Bosna i Hercegovina- fotoenciklopedija” došli su u posjed vrlo vrijednih fotografija grada Mostara iz 1890. – 1891. godine.

U narednom periodu ćemo krenuti u poglede na grad Mostar iz tog perioda, uz kratke osvrte na objekte koji se vide na slici, a služeći se našom dosadašnje prikupljenom dokumentacijom i literaturom.

Na osnovu stanja, postojanja ili nepostojanja nekih objekata, sa sigurnošću se može utvrditi da se radi o zimskom periodu između 1890. i 1891. godine.

Radi se o četiri fotografije – panorame koje prikazuju Mostar, pretežno na lijevoj obali rijeke Neretve, počevši sa sjevera, od Sjevernog logora, pa do juga i naselja Luka, s tim da se donja tačka ove mahale, Šarića džamija, ne vidi na ovim fotografijama.

Na ove četiri fotografije pogled smo zaustavili na 33 objekta ili područja, i uz zaokruženi pogled na slici, dali kratki opis onoga što se vidi na fotografiji.

01 Sjeverni logor, građen je od 1878. godine do 1891., a služio za smještaj atriljerije, s barakama za smještaj vojnika. Ovdje se vide zgrade Sjevernog logora neposredno nakon dovršetka gradnje osnovne strukture kompleksa. Naknadno su izgrađene još tri kasarne. Pa su tako unutarnju jezgru obrane Mostara činili defanzivna kasarna Nordlager (Sjeverni logor), te Südlager (Južni logor gdje je bila i vojna bolnica), Westlager (Zapadni logor – danas Sveučilište) i Ostlager (Istočni logor – Konak), kao i vojni aerodrom u Rodoču izgrađen 1912. g.

(Džabirov, Vrančić, Špago)

(Cidom Mostar/BiH fotoenciklopedija)

Komentariši