Praznik države koje više nema

Na današnji dan, prije tačno 78 godina rođena je “Titova” Jugoslavije. Za one mlađe, 29. novembra 1943. godine u Jajcu je održano Drugo zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, ili kako je bilo poznatije, Drugo zasjedanje AVNOJ-a.

Na ovom zasjedanju je donesen niz odluka koje su predstavljale temelj osnivanja socijalističke Jugoslavije. Jedna od njih je bila da će Jugoslavija biti ustrojena kao republika, a ne kao monarhija, te da se kralju Petru II Karađorđeviću zabranjuje povratak u zemlju. AVNOJ je ustrojen kao zakonodavno i izvršno tijelo nove Jugoslavije. Josip Broz Tito je imenovan za maršala Jugoslavije. Sve obaveze, sporazumi i ugovori koje je sklopila takozvana “izbjeglička” vlada, odnosno vlada Kraljevine Jugoslavije, su poništeni i proglašeni ništavnim.

Doduše, na samom zasjedanju je odlučeno da će se nakon rata Jugoslavija sastojati od pet republika, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije, tako da je i grb nove Jugoslavije, čiji je izgled usvojen u Jajcu, imao samo pet baklji.

Međutim, također su potvrđeni i svi zaključci Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a koje je održano četiri dana ranije u Mrkonjić Gradu, tako da je odmah, neposredno po završetku rata, donesena odluka da Jugoslavija ipak ima šest republika, odnosno da BiH postaje jedan od ravnopravih sastavnih dijelova nove države. Tada je i grb dobio šestu baklju.

Dan Republike je do 1991. godine bio najveći državni praznik. Posebno je bio omiljen među ljudima u BiH, koliko zbog same predanosti ideji Jugoslavije, toliko i zbog “spajanja” neradnih dana sa Danom SRBiH, odnosno 25. novmebrom. Nerijetko se dešavalo da se zahvaljujući ovim praznicima “sastavi” pet neradnih dana. Recimo, da je 29. novembar i danas praznik, ljudi bi imali pet neradnih dana, četvrtak zbog 25. novembra, za petak bi se dalo “obećanje” da će biti narađen naknadno, potom dva dana vikenda i onda ponedjeljak Dan Republike.

(oslobodjenje/20211129)

Komentariši