Okom kamere: U Neretvi vidljivi ostaci nekadašnjeg pješačkog mosta

Ovih dana, pri bistroj Neretvi i vedrom nebu, u Neretvi se može vidjeti neobična konstrukcija. Boljim pregledom fotografija dolazi se do pretpostavke da su to dijelovi drvenog pješačkog mosta, koji je bio napravljen 1995. godine uzvodno, neposredno iznad srušenog Starog mosta.

Uvidom u dokumataciju saznajemo da je ovaj drveni most bio sagrađen kao kvalitetnija alternativa postojećem visećem mostu: Tokom velike vode te iste godine, taj most je odnijela Neretva.

1993.

1994.

1995.

1995.

1995.

1995.

1995.

1996.

2000.

2003.

2003.

Na mjestu srušenog Starog mosta, tokom 1994. godine je napravljen viseći most, koji je tu stajao do izgradnje gore pomenutog drvenog, pješačkog mosta, 1995. godine

Nakon što je taj drveni most odnijela Neretva, napravljen novi viseći most, na mjestu prethodnog.

Taj most je stajao na tom mjestu sve do početka obnove Starog mosta, kada je demontiran.

Tada je napravljen novi, kvalitetniji pješački most, koji je sa jedne strane izlazio iz Labirinta, a na drugu stranu Neretve prelazio kod mlinica, gdje je stajao sve do potpune obnove Starog mosta.

Nove fotografije: Mirsad Pintul, 24. septembar 2021.

Stare fotografije, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2003, iz foto dokumentacije cidom.org.

(spagos)

Komentariši