Sadik ef. Sadiković – legator “Gajreta”

Gajret, 1910.

Sadik ef. Sadiković

(tekst koji slijedi objavljen je na portalu ljubusaci.com, dana 27. augusta 2021. godine, autor je Dr. Halid Sadiković, posted by Mithad M.)

U pripremama za Glavnu skupštinu „Gajreta“, predsjednik i članovi Glavnog odbora bili su jednoglasni da se Sadik ef. Sadiković, narodni ljekar u Ljubuškom, proglasi legatorom* Gajreta“ i da mu se, uz to najviše društveno priznanje, dodijeli i posebna diploma „Gajreta“. Time je samo upotpunjen prijedlog Mjesnog odbora „Gajreta“ u Ljubuškom i njegovog predsjednika Ali ef. Ormana da se tom diplomom izrazi najviša zahvalnost Sadik ef. za sve ono što je tolikih godina učinio za „Gajret“. (1)Član Glavnog odbora i izaslanik „Gajreta“, profesor Hasan Ćišić* iz Mostara, predao je diplomu legatoru „Gajreta“ Sadiku ef. Sadikoviću, proglašenom na Glavnoj skupštini „Gajreta“ 11. jula 1937. godine.

Svečana predaja društvene diplome obavljena je 16. augusta u Sadinoj kući na Žabljaku.Na svečanosti su, pored profesora Hasana Ćišića, bili prisutni svi članovi Mjesnog odbora „Gajreta“ osim sekretara Mustafe Dizdarevića, otsutnog zbog bolesti, dr Petar Nuić*, advokat iz Ljubuškog i Nazif Oručević, učitelj iz Klepaca.

Nakon priređene večere, profesor Ćišić je razvio društvenu diplomu svečaru i istakao da je svaka pažnja prema pridonešenim žrtvama od Sadika ef. Sadikovića prema „Gajretu“ vrijedna zahvala i dužna poštovanja. Dalje je izrazio svoju radost da je njemu, ispred svih „Gajretovih“ saradnika, pripala čast da se na ovaj način oduži slavljeniku i poželio da ga moćni Bog još dugo godina poživi na diku i ponos Ljubuškog i dobro „Gajreta“ i cijelog naroda.

Slavljenik je u kratkom emotivnom govoru potvrdio svoju privrženost „Gajretu“: „Dragi Gospodine izaslaniče i draga gospodo. Nijesam kakav govornik, moju radost mogao bih Vam iskazati samu mojim srcem. Milo mi je da sam u svojoj starosti doživio ovako veliko priznanje od Glavnog odbora „Gajreta“. „Gajret“ mi je svakom zgodom na srcu i duši, tako mi je prirastao i puno ga cijenim i volim“. Zahvalio se članovima Glavne skupštine „Gajreta“, predsjedniku Mjesnog odbora Ali ef. Ormanu i posebno profesoru Ćišiću, na ovako velikoj pažnji „da ga posjete u njegovoj nemoći i bolesti“.

Ali ef. Orman je istakao da na ovako veliko priznanje treba biti ponosan grad Ljubuški i svaki Ljubušak, a dr Nuić* da je saradnja Sadika ef. Sadikovića sa našim kulturnim i humanim društvima unikum u našoj zemlji. Sadik ef. je ostao privržen svom geslu: „gladne najedati, gole i bose odijevali, sirotinju potpomagati“.

Nakon svečane predaje diplome „Gajreta“ Sadik ef. je darovao 2.000 dinara Mjesnom odboru „Gajreta“ u Ljubuškom (2)

* Kategorizacija članova „Gajreta“ prema visini novčanog učešća: legator, veliki dobrotvor, dobrotvor, utemeljitelj i redovni član. (Pravila muslimanskog potpornog društva “Gajret” u Sarajevu 1908. godine; Pravila “Gajreta”, prosvjetnog i kulturnog društva muslimana u BiH 1911. godine; Pravila srpskog muslimanskog kulturno-prosvjetnog društva “Gajret” 1932. godine.)

* Sadik ef. Sadiković je ukupno priložio blagajni „Gajret“ do 1940. godine  blizu 50.000 dinara. (Anonim. Naši merhumi. „Gajret“ 1940, 5, 105).

* Profesor Hasan Ćišić- (1902–1938). Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Svoj kratki životni vijek proveo je kao profesor matematike i fizike u mostarskoj gimnaziji. Ambiciozan i kreativan kulturni i javni radnik, veoma aktivan u radu “Gajreta”. Teška bolest zaustavila ga je u trideset i šestoj godini života. (Arijana Bajrić, Lejla- Durmo Mehmedović, Berina Mihaljević. Muslimanska narodna biblioteka u Mostaru: historijski pregled rada biblioteke od njenog nastanka 1928. do 1941. Bosniaca 2020, 25, 124- 140.). Jedno vrijeme bio je igrač „Veleža“).

* Dr Nuić- Petar Nuić, ugledni ljubuški odvjetnik, doktor pravnih nauka.

* Ne zna se da li je diploma „Gajreta“ Sadiku ef. Sadikoviću sačuvana.

  1. Pretkonferencija za „Gajretovu“ Glavnu skupštinu. „Gajret“ 1937, 10, 189, august.
  2. Gajretov“ glasnik. Svečana predaja „Gajretove“ diplome Sadiku eff. Sadikoviću. Gajret 1937, 11, 205, septembar.

Dr. Halid Sadiković

link za stranicu: http://ljubusaci.com/2021/08/27/sadik-ef-sadikovic-legator-gajreta/

(spagos)

Komentariši