Iz strane štampe: U Mostaru i na vrelu Bune, 1898. godine

U francuskom satiričnom magazinu “Le Journal amusant” od 10.12.1898. godine objavljene su dvije grafike iz Mostara sa uličnim scenama i jedna sa vrela Bune.

Na prvoj grafici sa ulica Mostara piše:

Hatidža, djevojčica koja nosi vodu.

Nastavi Hatidža, ne staj…

Na drugoj grafici, sa vrela Bune, blizu Mostara piše:


-Dragi, možeš li ga pitati da li ima više žena?

-Da, naravno! Zar ne vidiš po njegovom pogledu?

Na trećoj grafici pod naslovom Mostar, nalazi se pjesmica o mostarskim djevojčicama u kojima ih autor uspoređuje sa jeguljama. Što bi značilo da su snalažljive…npr, snalažljive kao vidre.

U pitanju je arhaični francuski koji se više ne koristi.

(prevod: Mirsad Lakišić)

“Journal amusant” su bile francuske satirične sedmične novine koje su izlazile od početka 1856. do kraja 1933. godine. Preteča mu je bio “Journal pour rire”, osnovan 1848. godine.

Osnivač časopisa Journal amusant ke bio crtač Charles Philipon, čija je porodica držala vlasništvo nekoliko desetljeća. 1860-ih Nadar je bio glavni urednik. Tokom Prvog svjetskog rata objavljivanje lista je prekinuto na pet godina. U vrijeme kada je zatvoren, Journal amusant je bio najstariji humoristički časopis u Francuskoj. Karikaturista Edouard Guillaumin i umjetnički kritičar Louis Leroy bili su među njegovim poznatijim suradnicima.

prilog: tri grafike iz časopisa, 1898. godine

priredili: Armin Džabirov, Smail Špago, Tibor Vrančić

(NovaSloboda.ba)

Komentariši