Najveći evropski gradovi, nekad i sad: Keln, Njemačka – Katedrala 1893 – 2018.

1893.


2018.

Pitajte bilo kog putnika zašto voli Evropu, odgovor će gotovo uvijek biti; zbog njene izvanredne i izuzetne istorije. A ko se ne bi mogao složiti s tim? Ponosi se vrhunskom arhitekturom, zadivljujućim umjetničkim djelima i fascinantnim pričama na svakom koraku.

U ovoj seriji fotografija koje prikazuju velike evropske gradove krajem 19. stoljeća i danas, može se vidjeti koliko se i kako promijenio ovaj kontinent.

Rajna je druga rijeka po dužini u centralnoj i zapadnoj Evropi, duga 1232 kilometra, od Švicarski Alpi, do ušća u Sjeverno more. Najveći grad uz Rajnu je Keln (Cologne), a u njemu se nalazi katedrala koja datira iz 1248. godine, iako je zbog dugog kašnjenja u gradnji, otvorena 1880. godine.

Kelnska katedrala danas svakodnevno dočekuje vekiki broj gostiju i vjernika, na misama, boćijim slućbama, horskim nastupia i recitalima na orguljama. Posjetiocima se nude vodiči tokom obilaska.

Na novoj fotografiji je prikazan željeznički most Hohenzollern, moderna atrakcija sagrađena 1911. godine.

(prevedeno sa web stranice „farandwide.com, autor Nikki Gloudeman, februar 1, 2019)

(spagos)

Komentariši