“Online zbirka nacionalnih spomenika općine Konjic” – Trnkina kula u Argudu


Od petka, 23. aprila 2021. godine na facebook, instagram i viber mrežama Narodnog univerziteta i facebook stranici Zavičajnog muzeja, kroz opis i crtež akademskog grafičara Dine Džumhura, predstavljamo nacionalni spomenik

Trnkina kula u Argudu

Trnkina kula u Argudu, općina Konjic, Bosna i Hercegovina, pripada tzv. gornjehercegovačkom tipu seoskih spratnih stambenih objekata sa ognjištem smještenim uz vanjski zid. Proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Trnkina kuća nalazi se u naselju Argud, općina Konjic. Naselje Argud pripada mjesnoj zajednici Bjelimići. Naziv Bjelimići često se poistovjećuje i zamjenjuje sa centralnim dijelom ovoga kraja, sa naseljem Odžaci.

Stambene seoske kuće dijele se po raznim kriterijima:

– Prema materijalu za gradnju: kamene, drvene, kuće od čerpića

– Prema materijalu krova: slamnare, pločare, daščare

– Prema arhitektonskim kriterijima.

Nije poznat tačan period izgradnje kuće, ali prema autorima Astridi Bugarski i Muhamedu Kadiću slični stambeni objekti u Bosni i Hercegovini su građeni u periodu od prve polovine XIX do prve polovine XX vijeka.

Kuću poznatu kao Trnkina kula sagradio je izvjesni Fejzi (Fejzo) Spahija, za što je angažirao majstore iz Dalmacije koji su, paralelno uz ovu kulu, izgradili još dvije kule u naseljenim mjestima Sopot i Doljani, a po nalogu tadašnjih spahija.

(Dino Džumhur/facebook 20210423)

Linkovi za stranice:

https://www.facebook.com/Centar-Za-Kulturu-Narodni-Univerzitet-Konjic-1008309389196369

https://www.facebook.com/photo?fbid=225792419343741&set=a.201716181751365

https://www.facebook.com/photo?fbid=10225117727959530&set=a.10203346991744731

(spagos)


Komentariši