Arboretum u Mostaru

Japanska trešnja u vrtu zgrade Parkovi. Ima dakle Japana i u Mostaru. Prije rata je ovdje živjela jedna Japanka, vrsna krojačica i modni kreator. 

Ovaj vrt je poput malog arboretuma.

U pozadini je kedar, a sasvim desno je granata magnolija (nije obuhvačena na slici). Do cedra (najveći rastom) je unikatni bor (desno) u Mostaru (Araucaria Araucana). Sasvim u pozadini je jablan, ali on raste van ovog vrta.

Snimljeno 9.04.2021.

(Zlatko Serdarević/facebook/20210411)

Arboretum (množina: arboreta) u opštem je smislu botanička zbirka sastavljena isključivo od drveća. Češći je moderni arboretum botanički vrt, koji sadrži žive kolekcije drveća i drvenastih biljaka, a namijenjen je barem dijelom za naučne studije.

Arboretum specijaliziran za uzgoj četinara poznat je kao pinetum. Ostale specijalne arborete uključuju: saliceta (vrbe), populeta (topola) i querceta (hrastovi).

Termin arboretum prvi je put upotrijebio John Claudius Loudon u engleskoj publikaciji 1833. godine u časopisu The Gardener's Magazine, ali je koncept do tada već bio uspostavljen.

Srodne kolekcije uključuju fruticetum (od latinskog frutex, što znači grm) i viticetum (od latinskog vitis, što znači vinova loza, posebno se odnosi na lozu grožđa).

(en.wikipedia)

(spagos)

Komentariši