Iz stare štampe: Jeftini sahati, 1881. godine


U “Bosansko-Hercegovačkim novinama” iz oktobra 1881. godine objavljen je reklamni tekst o prodaji satova, pod naslovom “Jeftini sahati”.

„Razašiljem uz pouzeće, a u nepovoljnom slučaju šaljem novac nazad, daklen se kod narudžbine ništa ne reskira.

  • 1 Cilinder sahat od srebronikla sa lancem, prije 12 for., sada 5 for. 25 novč.

  • 1 Lenger sahat od srebronikla sa lancem, prije 15 for., sada for. 15.

  • 1 Srebren remontoar Vašington sahat sa lancem, prije 30 for., sada for. 15.

  • 1 Pravi srebren sahat, sa patentverkom i lancem, prije for. 25 sada for. 1. 25 novč.

  • 1 Zlatan ženski sahat, prije for. 40 sada for. 20 sa lancem oko vrata

  • Zlatni remontoari, prije for 100. sada for 40.

Jamčim 5 godina

F. Fromm – fabrikant sahata u Beču“

Wien Rothrnhurmstrase, gegenüber der Wollzeile.

Prilog: Reklama o prodaji satova iz „Bosansko-Hercegovačkih novina“, oktobar 1881, biblioteka Historijski Arhiv Sarajevo.

Priredili: Smail Špago, Armin Džabirov, Tibor Vrančić

(NovaSloboda.ba)

Komentariši