Iz stare arhive: Panorama Mostara iz 1881. godine


Panorama Mostara iz ranih 1880-ih, a najvjerovatnije potječe iz 1881 godine.

Fotografija je snimljena s istočne padine Huma, nudi pogled preko Prethuma, Šemovca i dalje prema padinama brda na istočnoj strani grada Mostara.

Na fotografiji se može vidjeti kula-kapija na Šemovcu, tzv. Ramića kula, koje se rijetko mogla vidjeti na starim fotografijama iz tog perioda. U prednjem se planu vidi Neziragina džamija, a lijevo od nje džamija na Đerizu (Tabačica). Bijeli se Saborna crkva, stara je tek nekih 8 godina, vide se stare zgrade Konaka s utvrđenjem i zidovima.

U periodu od 1880. do 1882. godine, tj. oko nastanka ove fotografije, u Mostaru su se dogodile slijedeće stvari:

Fabrika duhana Mostar počinje s radom 1880. godine, a iste godine je otvorena prva bolnica u Mostaru, u zgradi na Mejdanu, gdje je kasnije bio hotel Orijent.

Godine 1880. izgrađena je zgrada, prvo osnovne, pa kasnije trgovačke škole na Musali, gdje se danas nalazi Muzička škola.

Dvije godine kasnije, 1882. godine, izgrađen je i drugi po redu most na Neretvi, most na Musali, koji je dobio ime most Franje Josipa I.

U prilogu: fotografija, panorama Mostara iz 1882. godine

Priredili Armin Džabirov, Smail Špago, Tibor Vrančić

(NovaSloboda.ba)

Komentariši