Mostar iz 1899. godine – Mejdan, fotograf je Grzlo Czech


Nastavljamo sa objavom fotografija.

Danas je to motiv s Mejdana – Oficirska kasina (kasnije Dom JNA), a vidi se i dio munare Atik džamije, krajnje desno.

(Tibor/cidom/20201026)


Komentariši