Sjećanje na Mostar, grad koji tiho nestaje…


Znate li gdje je ova slika nastala?

Znate li da ovo što upravo gledate ne postoji više, kao i mnogi dijelovi grada koji su sklonjeni da bi se novim ..modernim’’ betonskim kulama grad širio u visinu i širinu.

Grad se treba obnavljati i širiti,ali NE PO SVAKU CIJENU.

Da se vratimo na ovu sliku.

Slučajnost je da sam upravo ja koji piše ovaj tekst,rođen u ovom sokaku.

Ovo je slikano u dnu Milavića sokaka na Ogradi.

Taj dio se zove Čemer i imao je ovu divnu kamenom zidanu kapiju koja je za mene,dijete tog

sokaka,bila ogromna i lijepa poput Triumfalne kapije u Parizu.

Ta kapija je sklonjena radi izgradnje novog objekta. Obećano je da će kapiju ponovo vratiti.

Budnim okom pratim dešavanja zajedno sa prijateljima (Ajša Šehić Nametak-dokumentuje sa

fotografijama) i nadam se da će izvođači radova svoje obećanje ispuniti.

Cilj ove objave je da pokaže svima da mi Mostarci smo svijesni ljepote svoga grada i da

nedozvolimo nikome da od ovog grada pravi betonsko ludilo.

Lijep pozdrav za sve Mostarke i Mostarce, ma gdje bili.

(Aid Čizmić/facebook 20200903)

1 komentar

Komentariši