Sa stranica stare štampe: Kraj čatrnje u Hercegovini, 1896.

Kraj čatrnje u Hercegovini
Ansicht einer Cisterne
U časopisu Nada od 1. januara 1896, godine objavljen je tekst s fotografijom jedne čatrnje u Hercegovini:

„Što li je samo jedna kap slatke vode u strašnoj kamenitoj pustolini i na velikom beskrajnom moru! Samo jedna mala i sitna! Glad je strašna, žeđ još strašnija i gore smrti ni nema. Kolika je poezija u moralnom zakoniku narodnog vjerovanja, da je svak dužan pružiti putniku i namirniku hljeba, soli i vode?! Za to i jest ovaki prizor kraj čatrnje vedar i veseo, sve se preporodilo ljudi i životinja, sve se odmara i razgovara uz svježe prskanje zdrave brđanske kapljice na božjoj pripeci.“

U pozadini ove slike nalazi se Malo Polje, Hodbina, odnosno brda Ogradj, Varda, itd. znači slikano je iz pravca Carskih vinograda, u pravcu juga, i puta za Blagaj, je kometar koji postavljen ispod teksta i fotografije, objavljenih na facebooku.
Fotografije iz časopisa "Nada" 1896. godine
priredili Armin Džabirov/Smail Špago/ Tibor Vrančić
(NovaSloboda.ba)


Komentariši