Sa stranica stare štampe: „Kavedžija u Blagaju“, 1895. godine

U časopisu „Nada“ od 15. aprila 1895. godine objavljen je tekst i crtež E.A. Čeplina, pod naslovom „Kavedžija u Blagaju“.
Nije tu samo kavedžija, već i berberin, samo što je berberin nekuda otišao. A nije ni loš poso peći kavu u berbernici pa makar i u Blagaju; neko će popiti usput kavu, kad je već morao doći, da se obriči, neko će se usput obričiti, pošto je došao, da popije kavu; jedno drugo vuče. Lako ti onda ovakovom kavedžiji te imade nov novcati saruk na glavi i koparan je u njega, što mu pristaje „baš fino“. Tu onda lijepa furuna na lončiće, pa mašice, ibrik, džezve, kanta, čanak, fildžani. A nad furunom suše se peškiri i pod njima posuda sa pipcem, ako hoćeš, da se izmije glava. Nego to je već berberinovo blago."
Časopis "Nada", namijenjen pouci, zabavi i umjetnosti, književni je časopis koji je izlazio u Sarajevu, dva puta mjesečno na latiničnom i ćiriličnom pismu. Časopis je pokrenuo Kosta Hörmann, austrougarski vladin povjerenik za Sarajevo, koji je bio ujedno i glavni urednik izdanja. Časopis je izdavala Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine, a izlazio je u periodu od 1895. do 1903. godine.
Posebnu vrijednost Nade predstavljali su likovni prilozi slikara Zemaljske vlade i Sarajevskog slikarskog kluba: E.A. Čeplina, Lea Arndta, Maximiliana Liebenweina, Ivane Kobilce, K.Leibschera, L.Kube i drugi.
Sa kvalitetom svojih literarnih i likovnih priloga predstavljao je jedan od najboljih tadašnjih časopisa u Bosni i Hercegovini.
Fotografija: „Kavedžija u Blagaju”. slikao E.A.Čeplin.
Priredili: Armin Džabirov/Smail Špago/Tibor Vrančić
(NovaSloboda.ba)


Komentariši