Novi serijal o Mostaru – Sa stranica stare štampePred vama je novi serijal, koji je vrlo sličan prethodnom, koji smo na ovim stranicama postavljali u poteklom periodu. Ovim smo tekstovima današnjim generacijama željeli prenijeti dio događaja u Mostaru iz vremena od prije više od jednog stoljeća, pa do malo mlađih dana.
Priloge smo prikupljali iz brojnih stranih i domaćih novina i časposa, koje su izlazili prije više od jednog stoljeća, pa sve do nekih novijih dana, koji se također nalaze u prošlosti, starijoj od nekoliko decenija. Budući je naša ekipa okupljena oko CIDOM-a veoma aktivna u pronalaženju ovakvih materijala, odlučili smo se za ovaj serijal. Ovo je omogućeno posebno otvaranjem mnogobrojnih digitalnih arhiva širom svijeta, digitalizovanjem sačuvanih starih novina, časopisa, a različiti strani jezici nisu bili nikakva prepreka, kao ni pisma na kojima su se ti tekstovi pojavljivali.
Ponekad je zadivljujuće, a i začuđujuće, kada pronađemo da je neka vijest o najobičnijim dešavanjima u našem gradu bila objavljena u časopsima iz SAD, Francuske, Njemačke, da ne govorimo o listovima iz Austrije i Mađarske, jer su te zemlje obilježile i neko davno prošlo vrijeme u našim krajevima.
Tamo gdje smo osjećali potrebu, članke smo dopunjavali tekstovima iz brojne postojeće literature, kao i iz priča, ili podataka koje smo saznavali od starijih Mostaraca, koji su ta vremena sami doživjeli i proživjeli.
Što se tiče starih listova koji su izlazili kako u Mostaru, tako i u cijeloj BiH, moramo napomenuti, da se iz nekada objavljenih tekstova vidi da nema baš nikakve razlike od današnjih medija. Naime, i tada kao i danas, svaki list pokrenut od jedne nacije ili vjere, protežira svoje, a nesmiljeno kritizira postupke ostala dva naroda. Ima tu beznačajnih stvari, karakterističnih za svaku čaršiju, komunalnih problema, pritužbi na ponašanje policije kao i gradske vlasti i pojedinaca, ali ima i veoma značajnih, koji su obilježile istoriju našega grada. Priloge smo prilagodili današnjim uslovima, a tekstove priloga smo ostavljali doslovno onakvim, kako su objavljeni, kako ne bismo remetili ondašnji način komunikacije i aktualnu gramatiku. Vjerujemo da će oni koje zanima istorija Mostara pronaći mnoge zanimljivosti, bizarne, ali i značajne za ondašnji život grada. Pojedine smo priloge, gdje je to bilo moguće ili potrebno, dopunili našim komentarima ili objašnjenjima, kao i fotografijama dijelova grada iz tog perida.
Na obradu i pripremu novog serijala posebno smo zahvalni članavima CIDOM tima, Arminu Džabirovu, Mirsadu Lakišiću i Emini Redžić Muftić, koji su u nastajanju serijala dali svoj puni doprinos. Armin Džabirov je svoj puni doprinos dao u pronalaženju starih tekstova, što je nama nekolicini starijih članova tima bio pokazatelj da će se aktivnosti na ovom planu nastaviti i draga srca prepustiti ih mlađim ljudima.
Ujedno koristimo priliku da se podsjetimo na doprinos sličnim temama našeg, ne tako davno preminulog člana, Ismaila Brace Čampare. U svemu ovome ima dosta i njegovog traga.
Nadamo se da će vas ovo kratko podsjećanje na prošlost Mostara zaintrigirati.

Prilog: grafika iz časopisa “Life”, iz 1875. godine

Priredili: Tibor Vrančić/Smail Špago/ Armin Džabirov
(NovaSloboda.ba)

Komentariši