Iz stare štampe: Policijska posla – Musavat br. 6. i br. 7 iz 1906. g.

U časopisu Musavat, broj 6 iz 1906. godine objavljen je slijedeći tekst:
Utrka policajaca
Policija. Dne. 3 dana bajrama jurila su na konjima svom brzinom dva stražara, kroz najužu ulicu Podhum, upravo kad je najviše svijeta po ulici i kad se ide u džamiju za akšam namaz. Mislili smo da se neki vanredni slučaj dogodio i neki su mlagji izmegju nas pohrlili za stražarima da vide šta se tako strašno dogodilo, pa kad tamo, a ono policajci od ćeifa trče na konjima da probaju koji je brži. Mi ovo registrujemo i tražimo da se ovakovim akmaklucima stane na put”.
U časpisu Musavat broj 7 iz 1906. godine objavljen je slijedeći tekst:
Gdje je policija?
Gdje je policija. Prijatelj iz Ričine šalje nam ove retke: U subotu oko 2 sata u jutro probudi me iz kreveta užasna galama koja se dogagjala pred mojom kućom. Pošto više nisam mogao trpiti, jer je podulje trajalo, stanem kod prozora da vidim šta se dogagja. Upravo pred mojim prozorima svagjali su se neki pijani ljudi sa kočijašima radi plaćanja fijakera. Pošto „pašažer” nije htjeo da plati koliko je kočijaš zahtjevao, počne ga kočijaš po malo tući, a „pašažer” vikati: policijat, policijat. Premda se je užasno krivio, da je se mogao čuti na vrh Carine, ipak policijata ni od kle. Kod tolike silne policije pa ni jednog na najglavnijem mjestu”.
Fotografija: Donja mahala, 1899. godine
Priredili: Tibor Vrančić/Smail Špago


Komentariši