Sa stranice Cidom: Svadba na mostu u Mostaru

Dosad sam objavljivao povijesne podatke o Mostaru. Nastavljamo u malo drukčijem tonu, objavama pojedinih tekstova koji nisu prispjeli ni u jednu knjigu, a radili smo ih Smail Spago, rahmetli Ismail Braco Campara i ja. Svi se odnose na Mostar, ali se radi o analizama pojedinih fotografija – teme su Stare fotografije pričaju, Kontra zaboravu, Jeste li znali?, O Mostarcima i sl.
Čudno je to koliko stare fotografije mogu ispričati priča i bez toga da imaju bilo kakav popratni tekst. Naime, skupljajući i arhivirajući stare fotografije Mostara, naišli smo na nekoliko njih za koje se može reći da su snimane isti dan, možda i u vremenskom razmaku od samo nekoliko minuta, ili se na dvije različite fotografije nalaze iste osobe, motivi ili događaji.
Turska svadba na mostu u Mostaru 1900.
No, krenimo redom s fotografijama koje sam najavio na početku. Prva u seriji onih koje prikazuju motiv snimljen u razmaku od samo nekoliko minuta je snimak „turske svadbe“ (naime, tako glasi naslov fotografije na njemačkom jeziku), a koja se odigrava na mostu Franje Josipa nekih 1900-ih godina. Na slici se vidi razdragana kolona svatova koju predvode tri konjanika od kojih je krajnje lijevo barjaktar s turskom i iznad nje još jednom (nepoznatom) zastavom ili je to možda samo bijela svilena marama kao znak da je u pitanju svadba. Vidi se novi hotel Neretva otvoren 1892. g., Banja još nije bila izgrađena, a na Musali je mnoštvo drveća. Na mjestu gdje će kasnije biti izgrađena Banja ljudi iz okolnih sokaka žure kako bi ugledali mladu i mladoženju. Jasno razaznajemo da je tadašnji most građen iz dva dijela, prvi (onaj do Musale) se oslanja na dvije kamenom građene stope, dok je ostatak mosta oslonjen na dvije betonske kolone. Most je imao običnu željeznu ogradu, kraj koje je mnoštvo radoznalaca koji prate kolonu. Većina muškaraca imaju standardnu muslimansku nošnju s čakširama priljubljenim iz listove nogu, a prema gore široke i komotne. Mnogi imaju silahe oko pasa gdje su se u ono doba čuvale sve dragocjenosti, novac, osobne isprave, a na glavama svi redom imaju fesove. Među radoznalima uz ogradu mosta se ističu djeca, u prvom planu trojica od kojih jedan gleda u kameru, a druga dvojica pogledom prate konjanike. Oni su ujedno i poveznica s drugom slikom, na kojoj vidimo iste te dječake u prvom planu. Onaj s prve slike opet gleda u kameru, jer mu je očigledno ona mnogo zanimljivija od svadbe, dok druga dvojica naslonjeni na ogradu i dalje promatraju kolonu. Konjanici i zastava su isti i na ovoj fotografiji i možemo sa sigurnošću ustvrditi da su ove dvije slike nastale u razmaku od jedne ili dvije minute.
Tibor Vrančić

Komentariši